İngilizce’de en çok kullanılan 101 fiil

Kelimelerin İngilizce tanımlarını, diğer anlamlarını, okunuşlarını, eş anlamlarını, zıt anlamlarını, kullanım örneklerini ve cümle çevirilerini görmek için «kelimeye tıklayınız». accept: kabul etmek add: eklemek allow: izin vermek ask: sormak be: olmak begin: başlamak believe: inanmak break: kırmak bring: getirmek buy: satın almak call: aramak cancel: iptal etmek change: değiştirmek clean: temizlemek close: kapatmak complain: şikayet […]

‘Abandon’ ve ‘leave’ arasındaki fark nedir?

‘Abandon’ ve ‘leave’ kelimeleri daha çok ‘terk etmek’, ‘ayrılmak’, ‘bırakmak’ manalarında kullanılır. ‘Abandon’ kelimesi bir kimseyi veya yeri geri dönmemek üzere terk etmek, ‘leave’ kelimesi ise bir süreliğine bir kimseden veya yerden ayrılmak anlamında kullanılır: He abandon his wife and married to a young girl.– Eşini terk etti ve genç bir kızla evlendi. He left […]

Sign up for our newsletter
Your bones don't break, mine do. That's clear. Your cells react to bacteria and viruses differently than mine. You don't get sick, I do. That's also clear.
© 2021 bilexis. All rights reserved.