Get Kelimesinin Anlamları ve Kullanım Örnekleri | Collocations

‘Have, get, make, run’ gibi kelimelerin çok fazla manası olduğu için bu kelimelerin tüm manalarını ezberlemek oldukça zordur. Bu kelimeleri, sözcük grupları (collocations) olarak öğrenmek, hem daha etkili hem de daha akılda kalıcı olacaktır. Aşağıda ‘get’ kelimesiyle birlikte en çok kullanılan sözcük grupları ve örnek cümleler listelenmiştir. Daha fazlası için İngilizce sözlüğümüze bakabilirsiniz.


get  kelimesinin tüm manalar için

get  kelimesinin tüm sözcük grupları (collocations) için

get kelimesiyle ilgili örnek cümleler için


COLLOCATIONS

get a job: işe girmek, iş bulmak
get sleep: uyumak
get information: bilgi almak
get a chance: şansı olmak, fırsat bulmak
get a car: araba almak, araba satın almak
get a present: hediye almak
get a letter: mektup almak
get there: oraya varmak
get home: eve gelmek
get to the hotel: otele varmak
get into bed: yatağa girmek
get on the bus: otobüse binmek
get down the ladder: merdivenden inmek
get off the car: arabadan inmek
get tired: yorulmak
get ready: hazırlanmak
get wet: ıslanmak
get angry: sinirlenmek
get dark: (hava) kararmak
get late: geç olmak
get better: iyileşmek
get old: yaşlanmak
get cold: soğumak
get a cold: üşütmek
get flu: grip olmak
get sick: hasta olmak
get a drink: içecek getirmek
get a chair: sandalye getirmek
get stolen: çalınmak
get married: evlenmek
get one’s hair cut: saçını kestirmek
get the car repaired: arabayı tamir ettirmek
get someone: birini anlamak
get the joke: şakayı anlamak


ÖRNEK CÜMLELER

He got a new job last week.
› Geçen hafta yeni bir işe girdi.

Where did you get that pen?
› Bu kalemi nereden aldın?

I will call you when I get a chance.
› Fırsat bulunca seni arayacağım.

I got a letter from my friend.
› Arkadaşımdan bir mektup aldım.

I got a beautiful present for her.
› Onun için güzel bir hediye aldım.

He got a cold last week.
› Geçen hafta üşüttü.

He suddenly got angry.
› Bir anda sinirlendi.

He got wet in the rain.
› Yağmurda ıslandı.

Why don’t you get yourself a new car?
› Neden kendine yeni bir araba almıyorsun?

I didn’t get a call from anyone.
› Kimse beni aramadı.

She went to the beach to get a tan.
› Bronzlaşmak için sahile gitti.

He got tickets for the concert.
› Konser için biletleri aldı.

They got divorced last year.
› Geçen sene boşandılar.

He got fired because of the failure.
› Başarısızlık nedeniyle kovuldu.

They are going to married next month.
› Gelecek ay evlenecekler.

It’s getting dark.
› Hava kararıyor.

His health is getting better.
› Sağlığı iyiye gidiyor.

I don’t get you.
› Seni anlamıyorum.

Can you get a few more chairs?
› Birkaç tane daha sandalye getirebilir misin?

© 2021 bilexis. All rights reserved.