Would – Tüm Kullanımları ve Örnek Cümleler | Konu Anlatımı

Would’un çok fazla kullanım yeri olduğu için İngilizce öğrencileri tarafından kafa karıştırıcı olabiliyor. Aşağıda teml kullanımı olan 10 yer örnek cümleler ile açıklanmıştır. Would, genellikle belirli kelimelerle kalıp ifade şeklinde kullanıldığı için örnek cümlelere yoğunlaşarak bu konuyu çalışmak daha öğretici olacaktır.


1. Kibarca bir şeyi teklif etmede, istemede veya sormada kullanılır.

Would you like more tea?
› Daha fazla çay ister misiniz?

Would you mind waiting a moment?
› Bir dakika bekler misiniz?
› Biraz beklemenizin bir sakıncası var mı?

• Would you open the window, please?
› Pencereyi açar mısınız lütfen?


2. Will in geçmiş zaman hali olarak kullanılır.

• He would come early.
› Erken gelecekti.

• He said he would help me.
› Bana yardım edeceğini söyledi.

• He will come early.
› Erken gelecek.

• He says he will help me.
› Bana yardım edeceğini söylüyor.


3. Gerçekleşmesi mümkün olan, gerçekleşmemiş ya da hayal edilmiş bir durumu belirtmek için kullanılır.

• You would see her If you came early.
› Erken gelseydin onu görürdün.

• She’d look better with black hair.
› Siyah saçla daha iyi görünürdü.

• It would be a shame to miss the event.
› Etkinliği kaçırmak utanç verici olurdu.


4. Gerçekleşmesi mümkün olmayan, gerçekleşmemiş bir durumu belirtmek için kullanılır.

• I would have called you, but I wasn’t free.
› Seni arayacaktım ama müsait değildim.

• If I had studied harder, I would have passed the exam.
› Çok çalışsaydım, sınavı geçerdim.

* Bu kullanımı her zaman would have + v3 yapısında kullanılır.


5. Olması istenilen bir şeyi belirtmek için kullanılır.

• I wish he would be here.
› Keşke burada olsaydı.

• If only I would listen to my father.
› Keşke babamı dinleseydim.

* Bu kullanımı genellikle I wish veya If only ile kullanılır.


6. Tavsiye vermede veya bir başkasından tavsiye istemede kullanılır.

• If I were you, I would not do that.
› Senin yerinde olsam bunu yapmazdım.

• What would you do in my situation?
› Benim durumumda olsan ne yapardın?


7. Bir hissi, arzuyu vb. ifade etmek için kullanılır.

• I would love a coffee.
› Bir kahve isterim.

• I would hate to be late.
› Geç kalmaktan nefret ederim.

* would like, love, prefer, hate, etc. şeklinde kullanılır.


8. Emin olmadığı bir konudaki fikrini belirtmek için kullanılır.

• I’d say he is about forty.
› Kırk yaşında olduğunu söyleyebilirim.

• I would think that he was telling the truth.
› Doğruyu söylediğini düşünüyorum.

* Would imagine, say, think, etc. şeklinde kullanılır.


9. Geçmişte sık olmuş veya yapılmış bir durumu belirtmek için kullanılır.

• Every morning we would walk in the park.
› Her sabah parkta yürürdük.

• When we were away, she would look after our dog.
› Biz yokken köpeğimize o bakardı.

* Bu manası used to ile eş anlamlıdır, ama would‘lu yapının vurgusu daha azdır.


10. Birinin bir şeyi neden yaptığını belirtmek için kullanılır.

• He saved money so that he would buy a car.
› Araba almak için para biriktirdi.

• I left early in order that I would arrive on time.
› Zamanında varabilmek için erken ayrıldım.

* Bu kullanımı so that veya in order that ile birlikte kullanılır.

© 2021 bilexis. All rights reserved.