Salary • Wage • Pay • Income • Earnings | Eş Anlamlı Kelimeler ve Aralarındaki Farklar

Türkçe’ye ‘maaş, aylık, gelir vb.’ olarak çevirilen bu kelimeler zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilseler de ifade ettikleri anlamları ve kullanım yerleri farklıdır. Aşağıda temel kullanımları ve farkları veilmiştir, daha fazlası için İngilizce sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

salary

wage

pay

income

earnings

 

Salary: (maaş, aylık) bir işin karşılığında daha çok aylık olarak ödenen paradır, genellikle ofis çalışanları ve memurlar için kullanılır.
• His net monthly salary is €3,500.
› Aylık net maaşı 3.500 avrodur.

• She must be on a good salary.
› İyi bir maaşı olmalı.


Wage
: (maaş, aylık, haftalık, yevmiye) yapılan bir işin kaşılığında saatlik, haftalık, aylık veya yıllık olarak ödenen paradır, genellikle fabrikada ve mağazada çalışanlar için kullanılır.
• Workers here earn a high wage.
› Buradaki işçiler yüksek maaş alıyor.

• It is difficult to live on such a low wage.
› Bu kadar düşük bir ücretle yaşamak (= geçinmek) zor.


Pay
: (ücret, ödeme, maaş) düzenli olarak yapılan bir işten kazanılan parayı ifade eder.
• I don’t like my job, but the pay is good.
› İşimi sevmiyorum ama maaşı iyi.

• The workers are demanding a pay rise.
› İşçiler ücret artışı talep ediyor.


Income
: (gelir, kazanç, irat) yapılan tüm işlerden veya yatırımlardan elde edilen kazançtır.
• What’s your annual income?
› Yıllık geliriniz nedir?

• Average household incomes are rising slowly.
› Ortalama hane gelirleri yavaş yavaş artıyor.


Earnings
: (gelir, kazanç) yapılan bir işten elde edilen her türlü kazançtır.
• I need to increase my earnings.
› Kazancımı artırmam gerekiyor.

• Her net earnings last year were $25 000.
› Geçen yılki net kazancı 25.000 dolardı.

© 2021 bilexis. All rights reserved.