Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark | Konu Anlatımı
Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark | Konu Anlatımı

İngilizcede 'present perfect tense' ve 'simple past tense' arasındaki farklar ve örnek cümleler.

1. Present perfect tense geçmişte başlamış ve hala devam eden bir olayı belirtmek için kullanılır. Simple past tense ise geçmişte başlamış ve bitmiş bir olayı belirtmek için kullanılır.

• I have lived in Germany for five years.
› Beş yıldır Almanya'da yaşıyorum.
(Hala Almanya'da yaşıyorum.)

• I lived in Germany for five years.
› Almanya'da beş yıl yaşadım.
(Geçmişte beş yıl Almanya'da yaşadım - artık Almanya'da yaşamıyorum.)

2. Present perfect tense geçmişte başlamış ve etkisi hala devam eden bir olayı belirtir. Simple past tense ise, sadece bir olayın geçmişte başlamış ve bitmiş olduğunu belirtir, olayın etkisinin olup olmadığını belirtmez.

• He has lost his keys.
› Anahtarlarını kaybetti.
(Anahtarları hala kayıp.)

• He lost his keys.
› Anahtarlarını kaybetti.
(Geçmişte anahtarlarını kaybetti - anahtalar hala kayıp mı değil mi bilinmiyor.)

3. This morning/week/month/year veya today present perfect tense ile kullanılırsa eylemin bitmediğini, simple past tense ile kullanılırsa eylemin bittiğini belirtir.

• I haven't drunk coffee this morning.
› Bu sabah kahve içmedim.
(Hala sabah - kahve içebilirim)

• I didn't drink coffee this morning.
› Bu sabah kahve içmedim.
(Sabah bitti - öğleden sonra veya akşam içebilirm.)

4. Yesterday, last week, two days ago gibi belirli bir zaman dilimini belirten kelimeler sadece simple past tense ile kullanılır.

• I didn't see him yesterday.
› Onu dün görmedim.

• It was very cold last night.
› Dün gece hava çok soğuktu.

• He arrived twenty minutes ago.
› Yirmi dakika önce geldi.

• When did you finish your homework?
› Ödevini ne zaman bitirdin?

• I lived in France when I was a child.
› Çocuk iken Fransa'da yaşadım.

• What time did you have your dinner?
› Akşam yemeğini saat kaçta yedin?

5. Before present perfect tense ile kullanılırsa geçmişteki bir deneyimi, simple past tense ile kullanılırsa geçmişi vurgular.

• I have read this book before.
› Bu kitabı önceden okudum.
(Kitabı okuduğunu vurgular.)

• I read this book before.
› Bu kitabı önceden okudum.
(Eskiden okuduğunu vurgular - belki kitabın içeriğini hatırlamıyordur bile.)

6. Already, yet ve just zarfları genellikle present perfect tense ile kullanılır. Ama Amerikan İngilizcesinde, özellikle konuşma dilinde, simple past tense ile kullanılabilir.

• He has already left.
• He already left. (American)
› O çoktan gitti.

• I haven't finished yet.
• I didn't finish yet. (American)
› Henüz bitirmedim.

• He has just arrived.
• He just arrived. (American)
› O daha yeni geldi.

Editor's Picks

© 2023 bilexis. All rights reserved.