İngilizcede Farklı Şekillerde Yaş Sorma ve Yaş belirtme

İngilizce’de farklı şekillerde bir kimsenin yaşı sorulabilir ve belirtilebilir. Aşağıda yaş ile kullanılan farklı örnekler verilmiş ve ‘under, over, above, below’ edatlarıyla yaş kullanımı açıklanmıştır.

Yaş Sorma

• How old are you?
› Kaç yaşındasın?

• What age is your father?
› Baban kaç yaşında?

• What is his age?
› Onun yaşı nedir?

Yaş Belirtme

• I’m 20. (resmi olmayan)
› Yirmi yaşındayım.

• I’m 20 years old. (genel)
› Yirmi yaşındayım.

• She’s 20 years of age. (daha resmi)
› O yirmi yaşında.

• He’s at the age of 20. (daha resmi)
› O yirmi yaşında.

• The age of the kid is six.
› Çocuğun yaşı altıdır.

• The kid’s age is six.
› Çocuğun yaşı altıdır.

• They’ve one kid aged six.
› Altı yaşında bir çocukları var.

Belirli bir yaştan büyük veya küçük demek için, genellikle over/under kullanılır.

• He must be over 30 years of age.
›  30 yaşından büyük olmalı.

• He must be under 30 years of age.
› 30 yaşından küçük olmalı.

Eğer belirli bir sınır veya limit söz konusu ise, genellikle above/below kullanılabilir.

• The movie is suitable for children above the age of 10.
› Film, 10 yaşın üstündeki çocuklar için uygundur.

• The movie isn’t suitable for children below the age of 10.
› Film, 10 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

© 2021 bilexis. All rights reserved.