İngilizce’de en çok Kullanılan 100 Zarf (Adverbs) | KL 100

1. absolutely: tamamen, kesinlikle
2. accidentally: tesadüfen, yanlışlıkla
3. actually: gerçekten
4. afterwards: daha sonra
5. almost: hemen hemen
6. always: her zaman
7. angrily: öfkeyle
8. anxiously: kaygıyla
9. annually: yılda bir
10. badly: fena hâlde
11. bravely: cesurca
12. carefully: dikkatlice
13. calmly: sakin bir şekilde
14. cheerfully: neşeli bir şekilde
15. closely: yakından
16. continually: sürekli olarak
17. correctly: doğru bir şekilde
18. crazily: çılgınca
19. deliberately: kasten
20. easily: kolayca
21. equally: eşit bir şekilde
22. enthusiastically: istekli bir şekilde
23. even: hatta, bile
24. eventually: sonunda, nihayet
25. exactly: kesin olarak, tamamen
26. extremely: aşırı, son derece
27. faithfully: sadakatle, aslına uygun şekilde
28. fast: hızlıca, süratli
29. finally: en sonunda
30. fortunately: neyse ki; iyi ki; bereket versin
31. frequently: sıklıkla
32. gently: kibarca
33. gradually: yavaş yavaş, tedricen
34. hard: güçlükle
35. hastily: acil bir şekilde
36. heavily: aşırı derecede, yoğun olarak
37. immdiately: derhal
38. kindly: nazikçe
39. loudly: yüksek sesli, göze batan
40. mostly: çoğunlukla
41. mysterious: gizemli, esrarengiz
42. nearly: neredeyse
43. never: asla
44. obvious: bariz, aşikar
45. occasionally: ara sıra
46. often: sıklıkla
47. officially: resmi olarak
48. only: sadece
49. perfectly: mükemmel bir şekilde, kusursuzca
50. politely: nezaketle
51. promptly: çok çabuk bir şekilde, acilen
52. properly: uygun şekilde
53. quietly: sessizce
54. quickly: çabucak
55. rapidly: hızlıca
56. rarely: nadiren, ender olarak
57. readily: rahatlıkla
58. safely: sağ salim, selametle
59. scarcely: zar zor
60. seldom: seyrek
61. seriously: ciddi bir şekilde
62. slowly: yavaşça, yavaş yavaş
63. sometimes: bazen
64. soon: yakında
65. suddenly: ansızın, birden
66. technically: teknik açıdan
67. throughly: iyice, derinlemesine
68. traditionally: geleneksel olarak
69. under: altında
70. unfortunately: malesef
71. upstairs: üst kata, üst katta
72. upward: yukarı doğru
73. usually: genellikle
74. virtually: neredeyse
75. voluntarily: istekli bir şekilde
76. warmly: sıcak bir şekilde, samimiyetle
77. wearily: bezgin bir şekilde
78. well: iyi
79. when: ne zaman
80. where: nerede
81. why: neden
82. widely: geniş çapta
83. wisely: akıllıca
84. worse: daha kötü
85. worst: en kötü
86. yearly: yıllık

© 2021 bilexis. All rights reserved.