İngilizce’de en çok Kullanılan 100 Sıfat (Adjectives) | KL 100

1. able: becerikli
2. available: mevcut
3. bad: kötü
4. black: siyah
5. best: en iyi
6. better: daha iyi
7. big: büyük
8. blue: mavi
9. cold: soğuk
10. central: merkezi
11. certain: kesin
12. clear: açık
13. close: kapalı
14. common: yaygın
15. cultural: kültürel
16. current: mevcut, şimdiki
17. dark: koyu, kara
18. dead: ölü
19. democratic: demokratik
20. different: farklı
21. difficult: zor
22. early: erken
23. easy: kolay
24. economic: ekonomik
25. entire: tamamen
26. environmental: çevresel
27. federal: federal
28. final: nihai
29. financial: mali
30. fine: iyi, hoş
31. free: ücretsiz
32. foreign: yabancı
33. full: tam, dolu
34. general: genel
35. good: iyi
36. great: kocaman
37. green: yeşil
38. happy: mutlu
39. hard: sert
40. high: yüksek
41. hot: sıcak
42. huge: kocaman
43. human: insan
44. important: önemli
45. international: uluslararası
46. large: geniş, büyük
47. late: geç
48. left: sol
49. legal: yasal
50. likely: muhtemel
51. little: küçük
52. local: yerel
53. long: uzun
54. low: düşük
55. main: ana
56. major: başlıca
57. medical: tbbi
58. military: askeri
59. national: ulusal
60. natural: doğal
61. new: yeni
62. nice: tatlı, hoş
63. old: yaşlı
64. other: başka
65. past: geçmiş
66. personal: kişisel
67. physical: fiziksel
68. political: siyasi
69. poor: fakir
70. popular: popüler
71. possible: olası, mümkün
72. private: özel
73. public: kamu
74. ready: hazır
75. real: gerçek
76. recent: geçen
77. red: kırmızı
78. religious: dini
79. right: haklı
80. serious: ciddi
81. short: kısa
82. significant: önemli
83. similar: benzer
84. simple: basit
85. single: tek, bekar
86. small: küçük
87. social: sosyal
88. special: özel
89. strong: güçlü
90. sure: emin
91. traditional: geleneksel
92. true: gerçek
93. open: açık
94. only: sadece
95. various: çeşitli
96. white: beyaz
97. whole: hepsi, bütün
98. wrong: yanlış
99. young: genç

© 2021 bilexis. All rights reserved.