In – on – at (Zaman Edatları) | Konu Anlatımı ve Kullanım Örnekleri

‘In, on, at’ edatlarının kullanım yerleri oldukça fazladır. Aşağıda zaman için kullanım şekilleri ve kullanım örnekleri sıralanmıştır. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

in

on

at

 


in
Belli bir sürede veya belli bir süre içinde demek için kullanılır:

    •  in April: Nisanda
    •  in 2013: 2013’te
    •  in the 1990s: 1990’larda
    •  in 20th century: 20. yüzyılda
    •  in 5 minutes: 5 dakikada, 5 dakika içinde
    •  in two days: iki günde, iki gün içinde
    •  in a week: bir haftada, bir hafta içinde
    •  in summer: yazın, yaz ayları, yaz ayları içinde
    •  in the morning: sabahleyin
    •  in the past: geçmişte
    •  in the future: gelecekte


on

Belli bir günü veya tarihi belirtmek için kullanılır:

    •  on Monday: pazartesi, pazartesi günü
    •  on Fridays: cumaları, cuma günleri
    •  on June 1: 1 haziranda
    •  on the 6th of January: ocağın 6’sında
    •  on my birthday: doğum günümde
    •  on Easter day: Paskalya gününde
    •  on Monday morning: pazartesi sabahı, pazartesi sabahında


at
Belli bir saati veya kesin bir tarihi belirtmek için kullanılır.

    •  at 4 o’clock: saat 4’te
    •  at night: gece, geceleyin, geceleri
    •  at noon: öğle, öğleyin
    •  at sunset: gün batımında
    •  at sunrise: gün doğumunda
    •  at Christmast: Noel’de
    •  at the moment: şu anda
    •  at the same time: aynı anda
    •  at lunchtime: öğle yemeğinde
    •  at the weekend: haftasonunda
    •  at present: şu anda, şimdi
    •  at Easter: Paskalya’da

 

ÖRNEK CÜMLELER

• I was born in 1990.
› 1990’da doğdum.

• I was born on 2 June 1990.
› 2 haziran 1990’da doğdum.

• My birthday is in June.
› Doğum günüm haziranda.

• I go on holiday in summer.
› Yazları tatile giderim.

• We can meet in the afternoon.
› Öğleden sonra buluşabiliriz.

• We can finish the work in two weeks.
› İki haftada işi bitirebiliriz.

• Are you free on Monday?
› Pazartesi günü boş musun?

• We usually meet on Saturdays.
› Genellikle cumaertesi günleri buluşuruz.

• He was born on June 1.
› 1 haziranda doğdu.

• He was born at 9.02 am, on June 1.
› 1 haziranda, sabah saat 9.02’de doğdu.

• I got up at 8.00 o’clock.
› Saat 8’de uyandım.

• I am busy at the moment.
› Şu an meşgulüm.

• I can do two things at the same time.
› Aynı anda iki şeyi yapabilirim.

• He will come on the 6th of January.
› Ocağın 6’sında gelecek.

• He wants to be a doctor in the future.
› Gelecekte doktor olmak istiyor.

• Life was hard in the past.
› Geçmişte hayat zordu.


∗ on Easter or at Easter?

Paskalya günün kendisinden bahsederken ‘on Ester’, Paskalya’dan genel olarak bahsetmek için ‘at Easter’ kalıbı kullanılır.

• I saw him on Easter.
› Onu Paskalya’da gördüm. (Paskalya günü)

• What do you do at Easter?
› Paskalya’da ne yaparsınız. (Paskalya süresince)

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.