Each ve Every | Konu anlatımı

Türkçe’ye ‘her, her bir, her biri’ olarak tercüme edilen each ve every bir grubun tüm üyelerinden bahsetmek için kullanılır. Each grup üyelerini ayrı ayrı vurgularken, every grup üyelerinin hepsini bir bütün olarak vurgular. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

⇒ each
⇒ every

  KULLANIM ÖRNEKLERİ

Each book is $10.
› Her kitap 10$’dır.

Each of the books is $10.
› Kitapların her biri 10$’dır.

The books are $10 each.
› Kitapların tanesi 10$’dır

Each one of us has a job to do.
› Her birimizin yapacak bir işi var.

Each of us has a job to do.
› Her birimizin yapacak bir işi var.

We each have a job to do.
› Her birimizin yapacak bir işi var.

• I know every student in the class.
› Sınıftaki her öğrenciyi tanıyorum.

Every one of his books is very useful.
› Kitaplarının her biri çok faydalıdır.

• I would like to thank every one of you.
› Her birinize teşekkür etmek istiyorum.

Every time I see her I feel better.
› Onu her gördüğümde kendimi daha iyi hissediyorum.

• I visit my mother every week.
› Her hafta annemi ziyaret ederim.

• I visit my mother every two weeks.
› İki haftada bir annemi ziyaret ederim.

  YAYGIN HATALAR

Every ve each özne olarak her zaman sayılabilir tekil isim ve tekil fiil ile kullanılır:
 Every students is reading a book.
 Every student is reading a book.
› Her öğrenci bir kitap okuyor.

Each student are reading a book.
Each student is reading a book.
› Her öğrenci bir kitap okuyor.

Each of, each one of ve every one of çoğul isim ya da çoğul zamir ile kullanılır, every of diye bir kullanım yoktur:
• Each of the houses is small.
• Each one of the houses is small.
• Every one of the houses is small.
Each of the house is small.
 Every of the houses is small.
› Evlerin her biri küçük.

Every time hiçbir zaman birleşik yazılmaz.
You get me wrong everytime.
You get me wrong every time.
Her seferinde beni yanlış anlıyorsun.

  NOTLAR

∗ Bir zamir ya da iyelik sıfatı each veya every ile kullanılan bir özneyi nitelediği zaman üç şekilde kullanılabilir:
• Each student has his own bicycle.
• Each student has their own bicycle.
• Each student has his or her own bicycle.
› Her öğrencinin kendi bisikleti var.

Not: Aslında bir asır önce en yaygın kullanım birinci örnekti. Günümüzde birinci örnek cinsiyetçi olduğu düşünüldüğü için -his (eril) kullanımı azalmıştır. İkinci örnek genellikle konuşma dilinde, üçüncü örnek ise resmi dilde kullanılmaktadır -aynı örnekler every ile de kullanılabilir.

Each çoğul bir zamirle özne olarak kullanılırsa, fiil de çoğul olarak kullanılır. Eğer cümlede yardımcı fiil varsa, yardımcı fiilden önce ya da sonra kullanılabilir:
They each have a job to do.
Her birinin yapacak bir işi var.

We can each do that.
Bunu her birimiz yapabiliriz.

We each will do that.
Bunu her birimiz yapacağız.

Every one her biri, everyone is herkes anlamına gelir:
I would like to thank every one of you.
Her birinize teşekkür etmek istiyorum.

Every one of these chairs is broken.
Bu sandalyelerin her biri kırık.

I would like to thank everyone here.
Buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum.

∗ Düzenli bir zaman aralığından bahsetmek için every kelimesi bir sayı ve çoğul isimle kullanılır:
I visit my mother every two weeks.
İki haftada bir annemi ziyaret ederim.

One in every four marriages ends in divorce.
Her dört evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor.

  KARŞILAŞTIRMA

• There is a reason for the crisis.
› Krizin bir sebebi var.
(Genel bir anlam ifade eder.)

• There must be some reason for the crisis.
› Krizin bir sebebi olmalı.
(Krizin sebebi var ama ne olduğu bilinmiyor.)

• There can be any reason for the crisis.
› Krizin herhangi bir sebebi olabilir.
(Krizin herhangi bir sebebi olabilir ne olduğu fark etmez.)

Every reason for the crisis should be analyzed.
› Krizin her sebebi analiz edilmelidir.
(Krizin sebepleri bir bütün olarak incelenmeli.)

Each reason for the crisis should be analyzed.
› Krizin her bir sebebi analiz edilmelidir.
(Krizin sebepleri ayrı ayrı incelenmeli.)

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.