Would – Tüm Kullanımları ve Örnek Cümleler | Konu Anlatımı
Would – Tüm Kullanımları ve Örnek Cümleler | Konu Anlatımı

İngilizcede 'would' kullanımı, konu anlatımı ve örnek cümleler.

Would, genel olarak will in geçmiş hali olarak, kibarca bir şey istemek veya sormak için kullanılmakla beraber, kullanım yerleri oldukça fazladır. 

Yapı
  Olumlu (özne + would + V1)
  • He would come early.
  › Erken gelecekti.
  Olumsuz (özne + would + not + V1)
  • He would not come early.
  • He wouldn't come early.

   › Erken gelmeyecekti.
  Soru (would + özne + V1)
  • Would you like coffee?
  › Kahve ister misiniz?

Kullanım Yerleri

1. Kibarca bir şeyi teklif etmede, istemede veya sormada kullanılır.

Would you like more tea?
› Daha fazla çay ister misiniz?

Would you mind waiting a moment?
› Bir dakika bekler misiniz?
› Biraz beklemenizin bir sakıncası var mı?

• Would you open the window, please?
› Pencereyi açar mısınız lütfen?

2. 'Will' in geçmiş zaman hali olarak kullanılır.

 will would
 • He will come early.
 › Erken gelecek.
• He would come early.
› Erken gelecekti.
 • He says he will help me.
 › Bana yardım edeceğini söylüyor.
• He said he would help me.
› Bana yardım edeceğini söyledi.

6. Tavsiye vermede veya bir başkasından tavsiye istemede kullanılır.

• If I were you, I would not do that.
› Senin yerinde olsam bunu yapmazdım.

• What would you do in my situation?
› Benim durumumda olsan ne yapardın?

3. Gerçekleşmesi mümkün olan ama gerçekleşmemiş ya da hayal edilmiş bir durumu belirtmek için kullanılır.

• You would see her If you came early.
› Erken gelseydin onu görürdün.

• She’d look better with black hair.
› Siyah saçla daha iyi görünürdü.

• It would be a shame to miss the event.
› Etkinliği kaçırmak utanç verici olurdu.

4. Gerçekleşmesi mümkün olmayan, gerçekleşmemiş bir durumu belirtmek için kullanılır.

☞ Bu kullanımı her zaman 'would have + V3' yapısında kullanılır.
• I would have called you, but I wasn’t free.
› Seni arayacaktım ama müsait değildim.

• If I had studied harder, I would have passed the exam.
› Çok çalışsaydım, sınavı geçerdim.

5. Olması istenilen bir şeyi belirtmek için kullanılır.

☞ Bu kullanımı genellikle 'I wish' veya 'If only' ile kullanılır.
• I wish he would be here. 

› Keşke burada olsaydı.

• If only I would listen to my father.
› Keşke babamı dinleseydim.

7. Bir hissi, arzuyu vb. ifade etmek için kullanılır.

☞ 'Would like, love, prefer, hate, etc.' şeklinde kullanılır.
• I would love a coffee.

› Bir kahve isterim.

• I would hate to be late.
› Geç kalmaktan nefret ederim.

 8. Emin olmadığı bir konudaki fikrini belirtmek için kullanılır.

☞ 'Would imagine, say, think, etc.' şeklinde kullanılır.
• I’d say he is about forty.
› Kırk yaşında olduğunu söyleyebilirim.

• I would think that he was telling the truth.
› Doğruyu söylediğini düşünüyorum.

9. Geçmişte sık olmuş veya yapılmış bir durumu belirtmek için kullanılır.

☞ Bu kullanımı 'used to' ile eş anlamlıdır.
• Every morning we would walk in the park.
› Her sabah parkta yürürdük.

• When we were away, she would look after our dog.
› Biz yokken köpeğimize o bakardı.

10. Birinin bir şeyi neden yaptığını belirtmek için kullanılır.

☞ Bu kullanımı 'so that' veya 'in order that' ile birlikte kullanılır.
• He saved money so that he would buy a car.
› Araba almak için para biriktirdi.

• I left early in order that I would arrive on time.
› Zamanında varabilmek için erken ayrıldım.

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.