İngilizce Gramer

Kapsamlı gramer açıklamaları ve çeşitli kullanım örnekleriyle, Ingilizce gramerinde uzmanlaşmak isteyenler için tasarlanmıştır.

+ Tenses (Zamanlar)+ Modal Verbs+ Auxiliary Verbs (Yardımcı Fiiller)+ Articles (Tanımlıklar)+ Pronouns (Zamirler)+ Nouns (İsimler)+ Quantifiers (Nicelik Belirteçleri)+ Prepositions (Edatlar)+ Adverbs (Zarflar)+ Verbs (Fiiller)+ Questions (Sorular)+ Clauses (Cümlecikler)+ Sentences (Cümleler)