There Is & There Are | Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler
There Is & There Are | Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

There is ve there are, Türkçede “var, vardır” anlamına gelir. Bir şeyin var olduğunu veya bir yerde bulunduğunu belirtmek için kullanılır. There is tekil isimlerle ve sayılamayan isimlerle, there are ise çoğul isimlerle kullanılır.

  Olumlu
  There + is + tekil nesne
  There + are + çoğul nesne
  Olumsuz
  There + is + not + tekil nesne
  There + are + not + çoğul nesne

 

 Kısaltmalar
  There is ⇒ There’s
  There is not ⇒ There isn’t
  There is not ⇒ There’s not
  There are not ⇒ There aren’t

Kullanım Örnekleri

• There is an apple on the table.
› Masanın üzerinde bir elma var.

• There is not an apple on the table.
› Masanın üzerinde bir elma yok.

• Is there an apple on the table?
› Masanın üzerinde bir elma var mı?

• Isn’t there an apple on the table?
› Masanın üzerinde bir elma yok mu?

• There are apples on the table.
› Masanın üzerinde elmalar var.

• There are not apples on the table.
› Masanın üzerinde elmalar yok.

• Are there apples on the table?
› Masanın üzerinde elmalar var mı?

• Aren’t there apples on the table?
› Masanın üzerinde elmalar yok mu?

ÖRNEK CÜMLELER

• There is a book in the bag.
› Çantada bir kitap var.

• There is a vase on the table.
› Masanın üzerinde bir vazo var.

• There is a man at the door.
› Kapıda bir adam var.

• There are some apples on the table.
› Masanın üzerinde biraz elma var.

• There is some tea in the glass.
› Bardakta biraz çay var.

• There is not any tea in the glass.
› Bardakta hiç çay yok.

• There isn’t any money in the bag.
› Çantada hiç para yok.

• There are differences between the two cars.
› İki araba arasında farklar var.

• There is a crowd in front of the building.
› Binanın önünde bir kalabalık var.

• There is a pencil under the bed.
› Yatağın altında bir kalem var.

• There is a chair near the door.
› Kapının yanında bir sandalye var.

• There is a park behind the house.
› Evin arkasında bir park var.

• Is there a bank store around here?
› Buralarda bir banka var mı?

• There is not much milk in the bottle.
› Şişede çok süt yok.

• There are many chairs here.
› Burada birçok sandalye var.

• How much milk is there in the fridge?
› Buzdolabında ne kadar süt var?

• How many chairs are there in the room?
› Odada kaç sandalye var?

Editörün Seçtikleri