Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark | Konu Anlatımı | Bilexis Blog
Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark | Konu Anlatımı
Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark | Konu Anlatımı

Genel durum 
Simple present tense değişmeyen ya da uzun süreli bir durumu belirtmek için, present continuous tense ise kısa süreli veya bir süredir devam eden bir durumu belirtmek için kullanılır.

• He's living in Germany.
› Almanya'da yaşıyor.
(Kısa bir süredir veya kısa bir süreliğine Almanya'da yaşıyor, mesela iş için birkaç aydır orada yaşıyor.)

• He lives in Germany.
› Almanya'da yaşıyor.
(Almanya'da ikamet ediyor veya uzun süredir -kalıcı olarak orada yaşıyor.)

• He's working abroad.
› Yurt dışında çalışıyor.

• He works abroad.
› Yurt dışında çalışıyor.

Gelecek
Present continuous tense gelecekte yapılması veya olması planlanmış bir olayı, simple present tense ise gelecekte yapılması veya olması kesinleştirilmiş bir durum için kullamılır.

• He's coming next week.
› Gelecek hafta geliyor/gelecek.
(Gelecek hafta gelmesi planlanıyor.)

• The school starts next week.
› Okul gelecek hafta başlıyor/başlayacak.
(Okulun gelecek hafta başlamsı kesinleştirilmiş.)

What are you doing tomorrow?
› Yarın ne yapıyorsun/yapacaksın?

Tekrar
Simple present tense sürekli tekrar eden bir durumun genel bir doğruluğunu, present continuous tense ise sürekli tekrar eden durumun rahatsız edici olduğunu vurgular.

• He always laughs.
› O her zaman güler.
(Sürekli güldüğünü - kişiyi tanımlar.)

• He's always laughing.
› O her zaman güler/gülüyor.
(Sürekli güldüğünü - rahatsızlık belirtir.)

• It always rain here.
› Burada her zaman yağmur yağar.

• It's always raining here.
› Burada her zaman yağmur yağar/yağıyor.

Stative verbs
a) Bazı durum bildiren fiiller (stative verbs) hiçbir zaman present continous tense ile kullanılmaz.

 I want to drink water.
I'm wanting to drink water.
› Su içmek istiyorum.

I will help you, I promise.
I will help you, I'm promise.
› Sana yardım edeceğim, söz veriyorum.

I agree with you.
I'm agreeing with you.
› Seninle aynı fikirdeyim.

I know John.
I'm knowing John.
› John'u tanıyorum.

b) Bazı durum bildiren fiiller (stative verbs) anı vurgulamak için present continous tense ile kullanılabilir.

• You look awful.
› Berbat görünüyorsun.

• You're looking awful.
› Berbat görünüyorsun.

• I feel sick today.
› Bugün kendimi hasta hissediyorum.

• I'm feeling sick today.
› Bugün kendimi hasta hissediyorum.

c) Bazı durum bildiren filler (stative verbs) present continuous tense ile bir eylemi ifade etmek için kullanılabilir.

• He's very lazy.
› O, çok tembeldir.
(Kişinin tembel olduğunu belirtir.)

• He's being lazy.
› Tembellik yapıyor.
(Kişinin konuşma anı tembellik yaptığını belirtir.)

• I think that the plan is not good.
› Planın iyi olmadığını düşünüyorum.
(Fikri olduğu - durum belirtir.)

• I'm thinking of changing the plan.
› Planı değiştirmeyi düşünüyorum.
(Değiştirmeyi tasarladığını - eylem belirtir.)

En Çok Kullanılan Durumu Bildiren Fiiller (Stative Verbs)

Mental states: believe, desire, doubt, know, need, realize, recognize, suppose, understand, want

Emotional states: love, like, hate, fear, astonish, care, dislike, envy, mind, please, prefer, surprise

Possession: have, belong, owe, own, possess

Senses: feel, taste, smell, see, hear

Others: be, look, appear, seem, contain, cost, deserve, equal, exist, involve, lack, matter, perceive, promise, resemble  


İngilizcede zamanların konu anlatımlarına linke tıklayarak gramer sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İngilizcede Zamanlar


 

Editörün Seçtikleri