Set Kelimesiyle En Çok Kullanılan Deyimsel Fiiller | Phrasal Verbs
Set Kelimesiyle En Çok Kullanılan Deyimsel Fiiller | Phrasal Verbs

Set kelimesi her ne kadar ‘ayarlamak, kurmak vb.’ manalarına gelse de bazı edatlarla kullanıldığında özel bir anlam kazanır. Aşağıda set kelimesi ile en çok kullanılan phrasal verbs (deyimsel fiiller) sıralanmıştır. Daha fazlası için Sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

set apart

ayırmak, ayrı tutmak
• His rhetoric sets him apart from other politicians.

› Belagatı onu diğer politikacılardan ayırıyor.

set aside

ayırmak, bir kenara koymak
• I set some money aside for a new phone.
› Yeni bir telefon için biraz para ayırdım.

set back

1. geciktirmek, geri bırakmak
• The spending cuts have set the research back several months.
› Harcama kesintileri araştırmayı birkaç ay geciktirdi.

2. patlamak, mal olmak
• The repair set me back £500.
› Tamir bana 500 sterline patladı.

set down

yazmak, yazıya geçirmek
• He set down his thoughts in his diary.
› Düşüncelerini günlüğüne yazdı.

set in

başlamak, bastırmak
• Let’s go home before the rain sets in.
› Yağmur bastırmadan eve gidelim.

set off

1. başlatmak, tetiklemek
• The incident set off a debate about animal rights.
› Olay, hayvan hakları konusunda bir tartışma başlattı.

2. ateşlemek, patlatmak
• Terrorists set off a bomb in the capital.
› Teröristler başkentte bomba patlattı.

set on

saldırmak, saldırtmak
• He was set on by a gang.
› Bir çete tarafından saldırıya uğradı.

set out

1. yola çıkmak
• After a two-day rest, we set out again.
› İki günlük bir dinlenmenin ardından tekrar yola çıktık.

2. amaçlamak
• He achieved what he set out to do.
› Yapmayı amaçladığı şeye ulaştı.

set to

koyulmak, girişmek
• We set to the task of dishwashing.
› Bulaşık yıkama işine giriştik.

set up

1. kurmak, yapmaya başlamak
• He wants to set up his own business.
› Kendi işini kurmak istiyor.

2. ayarlamak
• We’ve set up a meeting for Tuesday.
› Salı için bir toplantı ayarladık.

3. kurmak, dikmek
• Police set up a roadblock on the street.
› Polis caddeye barikat kurdu.

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.