Put Kelimesiyle En Çok Kullanılan Deyimsel Fiiller | Phrasal Verbs
Put Kelimesiyle En Çok Kullanılan Deyimsel Fiiller | Phrasal Verbs

Put kelimesi her ne kadar koymak manasına gelse de bazı edatlarla kullanıldığında özel bir anlam kazanır. Aşağıda put kelimesi ile en çok kullanılan phrasal verbs (deyimsel fiiller) sıralanmıştır. Daha fazlası için Sözlüğümüze göz atabilirsiniz.


put about

(söylenti) çıkarmak, yaymak
• Someone put about it that he will resign.
› Biri onun istifa edeceğini yaydı.

put aside

1. bir kenara koymak, ayırmak
 He puts some money aside every month for his retirement.
› Emekliliği için her ay bir miktar para ayırıyor.

2. kenara bırakmak, göz ardı etmek
 We should put aside our differences.
› Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız.

put away

(yerine) koymak, kaldırmak
 You should put your toys away after playing.
› Oynadıktan sonra oyuncaklarını yerlerine kaldırmalısın.

put back

1. geciktirmek
 The fire put back the completion of the project.
› Yangın projenin tamamlanmasını geciktirdi.

2. (saati) geri almak
 Have you put your clock back?
› Saatini geri aldın mı?

put down

1. bastırmak, son vermek
 The army hardly put down the rebellion.
› Ordu isyanı güçlükle bastırdı.

2. (uçak) indirmek
 The pilot had to put down the plane in a field.
› Pilot, uçağı bir tarlaya indirmek zorunda kaldı.

put forward

ileri sürmek, sunmak
 He put forward a proposal at the meeting.
› Toplantıda bir öneri sundu.

put off

ertelemek
 We’ve put off the trip until September.
› Geziyi Eylül ayına erteledik.

put on

1. giymek
 She put on a white dress.
› Beyaz bir elbise giydi.

2. (makyaj) yapmak, sürmek
 She put on make-up.
› Makyaj yaptı.

3. (kilo) almak
 I have put on several kilos recently.
› Son zamanlarda birkaç kilo aldım.

put out

(ateş/yangın) söndürmek
 The firefighters quickly put out the fire.
› İtfaiyeciler yangını çabucak söndürdü.

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.