Product • Goods • Merchandise • Commodity • Produce | Eş Anlamlı Kelimeler ve Aralarındaki Farklar
Product • Goods • Merchandise • Commodity • Produce | Eş Anlamlı Kelimeler ve Aralarındaki Farklar

Türkçeye 'ürün, mal, eşya, emtia, mamul' olarak tercüme edilen bu kelimeler zaman zaman birbirlerinin yerlerine kullanılsa da ifade ettikleri anlam birbirlerinden oldukça farklıdır.

Product
Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan bu kelime üretilmiş olan her şey için kullanılır.

We developed a new product.
Yeni bir ürün geliştirdik.

Goods
Satılmak için üretilmiş mallar için kullanılır.

They sell cotton goods.
Pamuk ürünleri satıyorlar.

Merchandise
'Goods' ile aynı anlama gelen bu kelime, daha akademik veya resmi dilde kullanılır.

We sell quality mechandise.
Kaliteli mal(lar) satıyoruz.

Commodity
Genellikle bir tarım ürünü veya ham madde için kullanılan bu kelime, alımı veya satımı yapılan herhangi bir ürün için kullanılabilir. Ayrıca bir ekonomi terimi olarak akademik metinlerde kullanılır.

• Crude oil is an important commodity for the country.
› Ham petrol ülke için önemli bir emtiadır.

They sell agricultural commodities such as wheat and rice.
Buğday ve pirinç gibi tarım ürünleri satıyorlar.

Produce
Özellikle tarım ürünleri için kullanılan bu kelime, yetiştirilmiş veya yapılmış ürünler için kullanılır.

They sell farm products.
Çiftlik ürünleri satıyorlar.


COLLOCATIONS 

consumer products/goods/commodities
tüketici ürünleri

industrial products/goods/commodities
sanayi ürünleri

dairy products/produce
süt ürünleri, süt mamulleri

goods and services
mal ve hizmet

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.