Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark | Konu Anlatımı

 1.  Present perfect continuous tense geçmişte başlamış ve halen devam eden olaylar için kullanılır.

• He has been waiting for two hours.
› İki saattir bekliyor.

• How long have you been reading that book?
› Bu kitabı ne zamandan beri okuyorsun.

• It has not been raining for months.
› Aylardır yağmur yağmıyor.

 2.  Stative verbs present perfect continuous tense ile kullanılmaz.

I have been knowing him for a long time.
I have known him for a long time.
› Onu uzunu zamandır tanırım.

He has been being busy all day.
He has been busy all day.
› Tüm gün meşguldü.

 3.  Kalıcı veya uzun süreli durumları belirtirken genellikle present perfect tense, geçici veya kısa süreli durumları belirtirken genellikle present perfect continuous tense kullanılır.

• I have been living with my friend for two weeks.
› İki haftadır arkadaşımla yaşıyorum.

• I have lived in China all my life.
› Tüm hayatım boyunca Çin’de yaşadım.

• He has been working too much recently.
› Son zamanlarda çok fazla çalışıyor.

• He has worked abroad for years.
› Yıllardır yurt dışında çalışıyor.

• He has been playing the piano all day.
› Tüm gün piyano çaldı.

• I have played the piano since I was a kid.
› Çocukluğumdan beri piyano çalarım.

 4.  Bazı durumlarda hem present perfect continuous tense hem de present perfect tense kullanılır. Anlamları aynı da olsa vuguladıkları farklı olabilir.

• It has been raining since Wednesday.
› Çarşamba gününden beri yağmur yağıyor.
(Sürekliliği -yağmurun konuşma anına kadar yağdığını vurgular.)

• It has rained since Wednesday.
› Çarşamba gününden beri yağmur yağıyor.
(Eylemi -yağmurun yağmasını vurgular.)

• How long have you been working here?
› Ne kadar zamandır burada çalışıyorsun?

• How long have you worked here?
› Ne kadar zamandır burada çalışıyorsun?

 

Diğer zamanların konu anlatımları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

   • Present Continuous Tense    

   • Simple Present Tense    

   • Simple Past Tense    

   • Simple Future Tense (Will/Shall)    

   • Be Going To

   • Present Perfect Tense    

   • Present Perfect Continuous Tense    

   • Past Perfect Tense    

   • Past Perfect Continuous Tense    

   • Past Continuous Tense    

   • Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark    

   • Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark     

   • Will ve Be Going To Arasındaki Fark    

   • İngilizcede Tüm Zamanlar (Tenses)

 
© 2021 bilexis. All rights reserved.