İngilizcede Yapılan Yaygın Hatalar ve Doğru Kullanımları | Bilexis Blog
İngilizcede Yapılan Yaygın Hatalar ve Doğru Kullanımları
İngilizcede Yapılan Yaygın Hatalar ve Doğru Kullanımları

İngilizcede yapılan yaygın hatalar ve doğru kullanımları; özellikle İngilizce öğrencilerinin yaptığı yaygın hatalar ve kullanım şeklini anlamada güçlük çektileri kelimeler:

Agree (aynı fikirde olmak
Bu kelime bir fiildir, 'sıfat' veya '-ing' ile kullanılamaz:

I am agree with you.
I am agreeing with you.
I agree with you.
Seninle aynı fikirdeyim.

Married (evli)
'to' ile kullanılır, 'with' ile kullanılamaz:

She is married with a rich man.
  She is married to a rich man.
›  Zengin bir adamla evlidir.

Wait (beklemek)
a) Bir kişi veya şeyi beklemek için kullanılırsa 'for' ile kullanılır:

Are you waiting me?
✓ Are you waiting for me?
› Beni mi bekliyorsun?

b) 'Wait' beklenilen süreyi bildirmek için kullanılırsa ‘for’ kullanılmayabilir —wait (for) minutes/hours/days/weeks:

I have waited two hours.
✓ I have waited for two hours.

Ability (beceri, yetenek) 
Hiçbir zaman 'the ability of doing' veya 'the ability of something' şeklinde kullanılmaz:

✗ I need to improve my ability of writing.
I need to improve my writing ability.
› Yazma becerimi geliştirmem gerek.

His ability of Music is not bad.
His ability in Music is not bad.
› Müzik yeteneği fena değil.

Absent (yok, gaip, bulunmayan) 
Olması gereken bir yerde bulunmayan kişiyi ifade eder ve 'from' ile kullanılır, 'at/in' ile değil:

He was absent at the meeting.
He was absent from the meeting.
› Toplantıda yoktu.

Arrive 
a) Bir yere varmak veya ulaşmak manasında kullanılırsa 'at veya in' ile kullanılır, 'to' ile değil:

He arrived to the city.
He arrived in the city.
› Şehre vardı.

b) Ülke, şehir gibi geniş bir alana varmaktan bahsediliyorsa 'in', hastane, ev, istasyon gibi belirli bir noktaya varmaktan bahsediliyorsa 'at' kullanılır:

• She arrived in London.
› Londra'ya vardı.

• We arrived at the house late.
› Eve geç geldik.

According to (-e göre') 
Başka bir kimsenin veya şeyin fikrini belirtmek için kullanılır, hiçbir zaman 'bana göre' şeklinde kullanılmaz:

According to me, the price is expensive.
According to him, the price is expensive.
› Ona göre fiyat pahalı.

Bazı yaygın kullanımlar:
• according to the report (rapora göre) 
• according to the law (kanuna göre, kanunen)
• according to the plan (plana göre)

Afraid 
Her zaman 'of' ile kullanılır, 'from' ile değil:

I am afraid from dogs.
I am afraid of dogs.
› Köpeklerden korkarım.

Listen (dinlemek)
Bir şeyi dinlemek olarak her zaman to ile kullanılır:

I like to listen music.
I like to listen to music.
› Müzik dinlemeyi severim.

Advice (tavsiye, nasihat)
Bu kelime sayılamayan bir isimdir, 'a/an veya çoğul' olarak kullanılamaz. -tekil kullanmak için 'a piece of' veya 'a word of' kullanılabilir:

Can you give me an advice
Can you give me a piece of advice?
› Bana bir tavsiye verebilirmisin?

I need some advices.
I need some advice.
› Biraz tavsiyeye ihtiyacım var.

Bored (sıkılmış, bıkmış)
Hiçbir zaman 'from' ile kullanılmaz:

I'm bored from his questions.
I'm bored with/of his questions.
› Onun sorularından sıkıldım.

Editörün Seçtikleri