İngilizcede Hayvanlar | Bilexis Blog
İngilizcede Hayvanlar
İngilizcede Hayvanlar

İngilizcede hayvanlar; memeliler, kuşlar, deniz canlıları, böcekler ve sürüngenler şeklinde kategorilere ayrılarak listelenmiştir. Ayrıca listenin sonuna hayvanlarla ilgili kelimeler, hayvanların çıkardığı sesler, hayvanların eylemleri eklenmiş ve kullanım örnekleriyle açıklanmıştır.

MEMELİLER

 cat: kedi
 dog: köpek
 lion: aslan
 panda: panda
 horse: at
 ox: öküz
 pig: domuz
 goat: keçi
 sheep: koyun
 cow: inek
 rabbit: tavşan
 otter: su samuru
 kangaroo: kanguru
 monkey: maymun
 mole: köstebek
 elephant: fil
 giraffe: zürafa
 fox: tilki
hedgehog: kirpi

 deer: geyik
 bat: yarasa
 wolf: kurt
 tiger: kaplan
 mouse: fare
 zebra: zebra
 camel: deve
 hippopotamus: hipopotam
 donkey: eşek
 bear: ayı
 polar bear: kutup ayısı
squirrel: sincap
 Koala: Koala
wildcat: vaşak

KUŞLAR

bird: kuş
 parrot: papağan
 duck: ördek
penguin: penguen

 ostrich: devekuşu
 owl: baykuş
 chicken: tavuk
 turkey: hindi
 flamingo: flamingo
 pigeon: güvercin
 stork: leylek
 eagle: kartal
 pelican: pelikan
 peacock: tavus kuşu
 woodpecker: ağaçkakan
 sparrow: serçe
 crow: karga
 hawk: şahin
 seagull: martı
 swan: kuğu
 buzzard: şahin
 cuckoo: guguk kuşu
 dove: kumru
 finch: saka
 wren: çalıkuşu
 vulture: akbaba
 raven: kuzgun
 magpie: saksağan
 nightingale: bülbül
 bird of prey: yırtıcı kuş
 seabird: deniz kuşu

DENİZ CANLILARI

 fish: balık
 whale: balina
 dolphin: yunus
 shark: köpek balığı
 jellyfish : denizanası
 sponge: sünger
 coral: mercan
octopus: ahtapot
 mussel: midye
 cuttle fish: mürekkep balığı
 crab: yengeç
 lobster: ıstakoz
 shrimp: karides
 sea-urchin: deniz kestanesi
starfish: deniz yıldızı
 turbot: kalkan
 perch: levrek
 haddock: mezgit
 rough ray: vatoz
 eel: yılan balığı
 carp: sazan
 tuna: ton balığı
anchovy: hamsi
 trout: alabalık
 halibut: dil balığı
 catfish: yayın balığı
 cod: morina balığı
 mackerel: uskumru
 plaice: pisi balığı
 salman: somon balığı
 sea lion: ayı balığı
 seal: fok
 squid: mürekkep balığı
 stingray: iğneli vatoz
 walrus: deniz aygırı
 crayfish: kerevit
oyster: istiridye

BÖCEKLER

insect: böcek
 worm: solucan
 ant: karınca
 bee: arı
 beetle: böcek
 butterfly: kelebek
 caterpillar: tırtıl
 centipede: kırkayak
 cockroach: hamam böceği
 cricket: cırcır böceği
 firefly: ateş böceği
 flea: pire
 fly: sinek
 gnat: tatarcık
 grasshopper: çekirge
 ladybird: uğur böceği
 mosquito: sivrisinek
 scorpion: akrep
 slug: sümüklü Böcek
 snail: salyangoz
 spider: örümcek
 tick: kene
 wasp: yaban arısı
 woodlouse: tesbih böceği

SÜRÜNGENLER

snake: yılan
chameleon: bukalemun
 lizard: kertenkele
 crocodile: timsah
 iguana: iguana
 woodlouse: keler
 cobra: kobra
 turtle: kaplumbağa
 anaconda: anakonda
 python: piton

HAYVANLARLA İLGİLİ KELİMELER

 antenna: anten
 lead: tasma kayışı
 beak: gaga
 feather: tüy
 wing: kanat
 egg: yumurta
 nest: yuva
 aquarium: akvaryum
 fish tank: akvaryum
 fin: yüzgeç
 gill: solungaç
 scales: balık pulları
 pincers: kıskaç
 bite: ısırık
 mane: yele
 fur: kürk, post
 tail: kuyruk
 halter: yular
 bridle: dizgin
 horseshoe: nal
 saddle: semer
 kick: tekme
 pouch: kese
 skin: deri
 hump: hörgüç
 bone: kılçık
 paw: pati
 glaw: pençe
horn: boynuz
 saliva: salya
 zoo: hayvanat bahçesi
 turtle shell: kaplumbağa kabuğu

 web: (örümcek) ağı
 elephant’s trunk: fil hortumu
 domestic animal: evcil hayvan

 wild animal: vahşi hayvan
 farm animal: çiftlik hayvanı
 feed: beslemek, yiyecek vermek

HAYVANLARIN ÇIKARDIĞI SESLER

 bark: havlamak
 hiss: tıslamak
 roar: kükremek
 howl: ulumak
 bleat: melemek
 purr: mırıldamak
 neigh: kişnemek
 cluck: gıdaklamak
 chirp: cıvıldamak
 tweet: cıvıldamak
 buzz: vızıldamak
 quack:vaklamak
 croak: vıraklamak
 meow: miyavlamak
 baa: melemek
growl: hırlamak
 hoot: ötmek (baykuş)
 bray: anırmak
 hee-haw: anırmak
 bellow:böğürmek
 sing: ötmek

HAYVANLARIN EYLEMLERİ

 bite: ısırmak
 fly: uçmak
 swim: yüzmek
 slither: sürünmek
 sting:sokmak
 glide: süzülmek
 graze: otlamak
 roll: yuvarlanmak
 dig: eşelemek
 bounce: zıplamak
 perch: konmak, tünemek

 spawn: yumurtlamak
 scratch: tırmalamak
 curvet: şaha kalkmak
 brood: kuluçkaya yatmak

 gallop: dörtnala koşmak
 hatch: yumurtadan çıkmak
 double throw: çifte atmak
 waylay/ lurk/ ambush: pusuya yatmak

 breed: üremek, yavrulamak
 peck: gagalamak
 spin: (örümcek) ağ örmek

ÖRNEK CÜMLELER

took the dog for a walk.
› Köpeği yürüyüşe çıkardım.

• Do you like to ride a horse?
› Ata binmeyi sever misin?

• I have a cat called Boncuk.
› Boncuk adında bir kedim var.

• A fox was running.
› Bir tilki koşuyordu.

• The horse was galloping.
› At dört nala koşuyordu.

• The birds were flying.
› Kuşlar uçuyordu.

• An eagle was gliding in the sky.
› Gökyüzünde bir kartal süzülüyordu.

• The cat scratched my hand.
› Kedi elimi tırmaladı.

• A dog bit her yesterday.
› Dün onu bir köpek ısırdı.

• A bee stung me yesterday.
› Dün beni arı soktu.

• The dog was barking.
› Köpek havlıyordu.

• The lion was roaring in the cage.
› Aslan kafeste kükrüyordu.

• The wolf usually howls at night.
› Kurt genellikle gece ulur.

• My cat is purring a lot today.
› Kedim bugün çok mırıldanıyor.

• A bird was singing in the tree.
› Ağaçta bir kuş ötüyordu.

• Ducks were quacking on the lake.
› Ördekler gölde vaklıyordu.

• Bees were buzzing in the yard.
› Arılar bahçede vızıldıyordu.

• It’s a poisonous snake.
› Bu zehirli bir yılandır.

• Rabbits breed very fast.
› Tavşanlar çok hızlı ürerler.

• The woodpecker was pecking at a tree.
› Ağaçkakan bir ağacı gagalıyordu.

• The snake slithered away.
› Yılan sürünerek uzaklaştı.

• My mother went to milk the cows.
› Annem inekleri sağmaya gitti.

• A spider had spun a web in the room.
› Odada bir örümcek ağ örmüş.

• Have you fed the goats?
› Keçileri besledin mi?

• A shark can attack humans.
› Bir köpekbalığı insanlara saldırabilir.

• Orangutan is is on the verge of extinction.
› Orangutan yok olmanın eşiğinde.

• Is it right to keep animals in the zoo?
› Hayvanları hayvanat bahçesinde tutmak doğru mudur?

Editörün Seçtikleri