İngilizcede Eş Sesli Kelimeler | Homophones | Bilexis Blog
İngilizcede Eş Sesli Kelimeler | Homophones
İngilizcede Eş Sesli Kelimeler | Homophones

İngilizcede okunuşları aynı yazılışları farklı olan kelimelere homophones denir.

  1. Kelime 2. Kelime Okunuş
  ad (reklam) add (katmak, eklemek) æd
  air (hava) heir (mirasçı) er
  aisle (koridor) isle (ada) aɪl
  ball (top) bawl (haykırmak) bɔːl
  bare (çıplak) bear (tahammül etmek) ber
  brake (fren) break (kırmak) breɪk
  buy (satın almak) by (yanında) baɪ
  cell (hücre) sell (satmak) sel
  cent (sent) scent (hoş koku) sent
  cereal (tahıl) serial (seri) ˈsɪəriəl
  coarse (kaba) course (kurs) kɔːrs
  complement (tamamlamak)
compliment (iltifat) ˈkɑːmplɪmənt
  dam (baraj) damn (kahretsin!) dæm
  dear (sevgili) deer (geyik) dɪr
  desert (terk etmek) dessert (tatlı) dɪˈzɜːrt
  die (ölmek) dye (boyamak) daɪ
  fair (adil) fare (ücret) fer
  fir (köknar) fur (tüy) fɜːr
  flour (un) flower (çiçek) ˈflaʊər
  flew (uçtu) flu (grip) flu
  for (için) four (dört) fɔːr
  gorilla (goril) guerrilla (gerilla) ɡəˈrɪlə
  hair (saç) hare (yabani tavşan) her
  hale (sürüklemek) hail (seslenmek) heɪl
  heal (iyileştirmek) heel (topuk) hiːl
  hear (işitmek) here (burada) hɪr
  him (onu, ona) hymn (ilahi) hɪm
  hole (delik, çukur) whole (tüm) həʊl
  hour (saat) our (bizim) ˈaʊər
  idle (başıboş) idol (gözde kişi) ˈaɪdl
  in (içinde) inn (han) ɪn
  knew (bildi) new (yeni) nuː
  knight (şövalye) night (gece) naɪt
  knot (düğüm) not (-me/ma) nɑːt
  know (bilmek) no (hayır) nəʊ
  made (yapılmış) maid (hizmetçi) meɪd
  mail (posta) male (erkek) meɪl
  meat (et) meet (buluşmak) miːt
  morning (sabah) mourning (ağıt) ˈmɔːrnɪŋ
  none (hiç) nun (rahibe) nʌn
  oar (kürek) or (veya) ɔːr
  one (bir) won (kazandı) wʌn
  pain (acı) pane (pencere camı) peɪn
  pair (çift) pear (armut) per
  peace (barış) piece (parça) piːs
  plain (sade) plane (uçak) pleɪn
  poor (fakir) pour (dökmek) pɔːr
  pray (dua etmek) prey (av, kurban) preɪ
  principal (başlıca) principle (prensip) ˈprɪnsəpl
  profit (kar) prophet (peygamber) ˈprɑːfɪt
  right (doğru) write (yazmak) raɪt
  root (kök) route (rota) ruːt
  sail (denize açılmak) sale (satış yapma) seɪl
  sea (deniz) see (görmek) siː
  seam (dikiş) seem (görünmek) siːm
  sight (görme) site (site, alan) saɪt
  sew (dikmek) so (öyle, böyle) soʊ
  sole (yegane, tek) soul (ruh, can) səʊl
  some (biraz) sum (para miktarı) sʌm
  son (oğul) sun (güneş) sʌn
  stair (merdiven) stare (dik dik bakmak) ster
  stationary (sabit) stationery (kırtasiye malzemesi) ˈsteɪʃəneri
  steal (çalmak) steel (çelik) stiːl
  suite (daire, suit) sweet (tatlı) swiːt
  tail (kuyruk) tale (öykü) teyl
  than (-den/dan) then (o zaman) ðen
  their (onların) there (orada) ðer
  to (-a/a) too (çok) tuː
  toe (ayak parmağı) tow (yedeğe almak) təʊ
  undo (çözmek) undue (aşırı) ʌnˈduː
  vain (beyhude, boş) vane (kanat) veɪn
  waist (bel) waste (israf etmek) weɪst
  wait (beklemek) weight (ağırlık) weɪt
  way (yol) weigh (ağırlığında olmak) weɪ
  weak (zayıf, güçsüz) week (hafta) wiːk
  wear (giymek) where (nerede) wer
  yore (eskiden) your (senin, sizin) jɔːr

Editörün Seçtikleri