Help • Aid • Assist • Support • Back | Eş Anlamlı Kelimeler ve Aralarındaki Farklar
Help • Aid • Assist • Support • Back | Eş Anlamlı Kelimeler ve Aralarındaki Farklar

Türkçeye ‘yardım etmek, destek olmak, desteklemek, vb.’ olarak çevrilen bu kelimeler çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Aşağıda temel kullanımları ve tanımları verilmiştir, daha fazlası için İngilizce sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

Help: (yardım etmek, yardımcı olmak)
En yaygın kullanımdır, daha çok konuşma dilinde kullanılır.

• How can I help you?
› Size nasıl yardımcı olabilirim?

• Can you help me with my homework?
› Ödevime yardım edermisin

Aid: (yardım etmek, yardımcı olmak) 
Help kelimesine göre daha resmi dilde kullanılır.

• The campaign is launched to aid the homeless.
› Evsizlere yardım etmek için kampanya başlatıldı.

• His research aided in the treatment of cancer.
› Araştırmaları kanserin tedavisine yardımcı oldu.

Assist: (yardım etmek, desteklemek) 
Help kelimesine göre daha resmi dilde ve ikincil önemdeki bir yardımı belirtmek için kullanılır.

• The team arrived to assist in the search.
› Ekip, aramaya yardımcı olmak için geldi.

• He assisted police with their investigation.
› Soruşturmalarında polise yardım etti.

Support: (yardım etmek, destek olmak)
Özellikle bir kimseye maddi veya manevi olarak destek olmayı belirtmek için kullanılır.

• Thanks to everyone who supported us.
› Bizi destekleyen herkese teşekkürler.

• The charity supports needy students.
› Vakıf, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor.

Back: (desteklemek, arka çıkmak)
Genellikle birine zor zamanında maddi olarak destek olmayı belirtmek için kullanılır.

• I will back her until she finds a job.
› İş bulana kadar ona arka çıkacağım.

Give somebody a hand: (el atmak, yardım etmek)
Resmi olmayan dilde kullanılır.

• Can you give me a hand to carry the table?
› Masayı taşımam için bana yardım eder misin?

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.