Family (Aile) | Temel Seviye Kelime Listesi 1
Family (Aile) | Temel Seviye Kelime Listesi 1

Temel seviye kelime listeleri, İngilizceye yeni başlayan öğrenciler için hazırlanmıştır. Öğrencilerin herhangi bir konuda kendilerini ifade edebilmeleri için, temel düzeyde olan kelimelerin ve cümle kalıplarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Relatives (Akrabalar)               

family: aile
parent: ebeveyn, anne ve baba
father: baba
mother: anne
dad: baba (informal)
mum: anne (informal)
spouse:
husband: koca
wife: karı
child: çocuk
baby: bebek
son: oğul
daughter: kız
sibling: kardeş
brother: erkek kardeş
sister: kız kardeş
uncle: amca/dayı
aunt: hala/teyze
cousin: kuzen
nephew: erkek yeğen
niece: kız yeğen
grandfather: dede, büyükbaba
grandmother: nine, anneanne
 grandchild: torun
father-in-law: kayınpeder,kaynata
mother-in-law: kaynana, kayınvalide
brother-in-law: kayın, kayınbirader
sister-in-law: görümce/baldız
son-in-law: damat
daughter-in-law: gelin
stepfather: üvey baba
stepmother: üvey anne
stepchild: üvey çocuk
great-grandfather: büyük dede, büyük büyükbaba
great-grandmother: büyük nine, büyük büyükanne

İlgili Kelimeler

get married: evlenmek
be born: doğmak
have a baby: bebeği olmak
wedding: düğün
live: yaşamak
die: ölmek
have: sahip olmak
married: evli
single: bekar
old: yaşlı
young: genç
elder: büyük
little: küçük
housewife: ev hanımı
name: isim

ÖRNEK CÜMLELER

• I live with my parents.
› Ailemle yaşıyorum.

• My mother is a housewife.
› Benim annem ev hanımı.

• My father is an old man.
› Babam yaşlı bir adamdır.

• Do you have any brothers or sisters?
› Hiç kız ya da erkek kardeşin var mı?

• My brother got married 2 years ago.
› Erkek kardeşim iki yıl önce evlendi.

• My sister was born in 2012.
› Kız kardeşim 2012’de doğdu.

• My brother is two years younger than me.
› Erkek kardeşim benden iki yaş küçük.

• My sister is four years older than me.
› Kız kardeşim benden dört yaş büyük.

• He is my little brother.
› O, benim küçük erkek kardeşim.

• My elder sister is a doctor.
› Bük kız kardeşim (ablam) doktordur.

• How many people are there in your family?
› Ailende kaç kişi var?

• There are five of us in my family.
› Ailemde beş kişiyiz.

• I have a brother and two sisters.
› Bir erkek kardşim ve iki kız kardeşim var.

• She is their only daughter.
› O onların tek kızı.

• Who is the youngest in your family?
› Ailenizin en küçüğü kim?

• What is your mother’s name?
› Annenin adı ne?

• My grandmother died last year.
› Büyükannem geçen yıl öldü.

• My cousin is still single.
› Kuzenim hala bekar.

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.