Used to, be used to, get used to | Konu Anlatımı

Used to, be used to ve get used to İngilizce öğrencileri tarafından sık sık karıştırılan ve hata yapılan bir konudur. Bu karışıklığı gidermek için konu anlatımı, örnek cümleler ve yaygın hatalar birlikte verilmiştir.


USED TO
Kullanım: used to + infinitive (to do)

Geçmişte sürekli olarak yapılan ama artık yapılmayan eylemlerden ya da alışkanlıklardan bahsederken ‘used to’ kalıbını kullanırız. Türkçe’ye ‘yapardı, eskiden yapardı’ olarak tercüme edilir.

• We used to live in France (we don’t live in France now).
› Eskiden Fransa’da yaşardık (şu an Fransa’da yaşamıyoruz).

• He didn’t use to smoke, but he does now.
› Eskiden sigara içmezdi, ama şimdi içiyor.

• Did you use to study English?
› İngilizce çalışır mıydın?

• Where did you use to live?
› Nerede yaşıyordun?


BE USED TO

Kullanım: be used to + verbing (doing) or noun

Şu anda olan bir durumdan ya da alışkanlıktan bahsetmek için ‘be used to‘ kalıbı kullanılır. Türkçeye ‘alışkın’ olarak tercüme edilir.

I am used to getting up early.
› Erken kalkmaya alışkınım.

• I am not used to cold weather.
› Soğuk havaya alışkın değilim.

• I’m not used to people lying to me.
› İnsanların bana yalan söylemesine alışkın değilim.


GET USED TO
Kullanım: get/become/grow used to + verbing (doing) or noun

Şu anda olan bir durumdan ya da alışkanlıktan bahsetmek için ‘be used to’ da olduğu gibi ‘get used to’, ‘become used to’ veya ‘grow used to’ kalıbları da kullanılır. Türkçeye ‘alışır, alıştı, alışacak’ olarak tercüme edilebilir.

• I am getting used to working here.
› Burada çalışmaya alışıyorum.

• You will become used to the cold soon.
› Yakında bu soğuğa alışırsın.

It is hard to grow used to living here.
› Burada yaşamaya alışmak zor.


Yaygın Hatalar
He used to working here.
✔︎ He used to work here.
› Eskiden burada çalışırdı.

I am used to wake up early.
✔︎ I am used to waking up early.
› Erken kalkmaya alışkınım.


Örnek Cümleler

I used to get up early.
› Eskiden erken kalkardım.

I am used to getting up early.
› Erken kalkmaya alışkınım.

I am getting used to get up early.
› Erken kalkmaya alışıyorum.

We used to be good friends.
› Eskiden iyi arkadaşlardık.

He never used to cry so much.
› Hiç bu kadar ağlamazdı.

We sometimes used to swim in the lake.
› Bazen gölde yüzerdik.

• He used to smoke.
› Eskiden sigara içerdi.

İngilizceyi doğru bir şekilde veya akademik düzeyde öğrenmek için, İngilizce düşünmenizi kolaylaştıran bilexis İngilizce-Türkçe akademik sözlüğünü kullanabilirsiniz.

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.