Simple Present Tense (Geniş Zaman) | Konu Anlatımı | İngilizcede Zamanlar

Aşağıda Simple Present Tense (Geniş Zaman)’in kullanım yerleri örneklerle açıklanmıştır.

CÜMLE YAPISI
 Olumlu (özne + v1 + nesne)
 I/You/We/They + v1 + nesne
 He/She/It  + v1 + -s takısı + nesne
 Olumsuz (özne + do/does + not + v1 + nesne)
 I/You/We/They + do not + v1 + nesne
 He/She/It + does not + v1 + nesne
 Soru (do/does + özne + v1+ nesne)
 do + I/You/We/They + v1+ nesne
  does + He/She/It  + v1+ nesne
KULLANIM ÖRNEKLERİ  
Olumlu Kısa Hali
I love you.
He sings well.
Olumsuz Kısa Hali
I do not love you. I don’t love you.
He does not sing. He doesn’t sing.
Soru Kısa Hali
Do you love me?
Does he sing?
Olumsuz Soru Kısa Hali
Do you not love me? Don’t you love me?
Does she not sing? Doesn’t she sing?

Simple Present Tense’in Kullanıldığı Durumlar

 1.   Hobi
Bir alışkanlığı, bir hobiyi ya da tekrar eden bir eylemi belirtmek için, genellikle always, sometimes, usually, often, never gibi sıklık belirten bir zarfla birlikte kullanılır.

• I always get up early.
› Her zaman erken kalkarım.

• I like playing chess.
› Satranç oynamayı severim.

• I drink tea everyday.
› Her gün çay içerim.

• I go swimming twice a week.
› Haftada iki kez yüzmeye giderim.

• How often do you go running?
› Ne sıklıkla koşuya çıkarsın?


 2.   Genel Doğru
 Değişmeyen bir durumu ya da genel bir doğruyu belirtmek için kullanılır.

• He works in Germany.
› Almanya’da çalışıyor.

• Where do you live?
› Nerede yaşıyorsun?

• It doesn’t rain much here.
› Burada çok yağmur yağmaz.

• He knows three languages.
› O, üç dil biliyor.


 3.   Bilimsel Gerçek
Doğa kanunları veya bilimsel gerçekler gibi herkes tarafından doğru kabul edilen durumları belirtmek için kullanılır.

• The sun sets in the west.
› Güneş batıdan batar.

• Water boils at 100 degrees Celsius.
› Su 100 santigrat derecede kaynar.

• Every atom has a nucleus.
› Her atomun çekirdeği vardır.


 4.   Şu an
Stative verbs (durum bildiren fiiler) ile birlikte şu an ki bir his veya düşünceyi belirtmek için kullanılır.

• I want a glass of water.
› Bir bardak su istiyorum.

• I feel dizzy.
› Başım dönüyor.

• You look awful.
› Berbat görünüyorsun.

• I don’t understand you.
› Seni anlamıyorum.


 5.   Gelecek
Gelecekte yapılması veya olması ayarlanmış bir durumu belirtmek için kullanılır.

• The school starts next week.
› Okul gelecek hafta başlayacak.

• The plane arrives at 09.45.
› Uçak 09.45’te varacak.


 6.   Clause (Yan Cümle)
If, when, after, before gibi bağlaçlardan sonra gelecek zamanla birlikte ile kullanılır.

• If it rains we’ll get wet.
› Yağmur yağarsa ıslanacağız.

• I will visit my uncle before I leave.
› Gitmeden önce amcamı ziyaret edeceğim.

• I’ll give something to him when I see him.
› Onu gördüğümde ona bir şey vereceğim.


 7.   Talimat

Emir veya talimat bildiren cümlelerde kullanılır.

• Call the police.
› Polisi ara.

• You two help me.
› Siz ikiniz bana yardım edin.


 8.   Anlatı

Hikaye, masal, kitap veya film gibi bir şeyin anlatımında kullanılır.

• The prince goes to the forest and…
› Prens ormana gider ve…

• The Bible says do everything in love.
› İncil her şeyi sevgiyle yapın der.


 9.   Haber Başlığı
Haber başlıklarında geçmiş zaman yerine kullanılır.

• Five soldiers die in Iraq.
› Irak’ta beş asker öldü.

• Four people injure in the collision.
› Çarpışmada dört kişi yaralandı.

   Notlar

✳︎ İngilizcede cümle Present Simple Tense (Geniş zaman) ile kurulduğunda, He / She / It kullanılırsa fiile “-s” takısı gelir. Ancak bazı kelimelerde bu ek ‘es, ies’ şeklinde değişime uğrayabilir.

✳︎ Eğer kelimenin sonunda “-y” harfi varsa ve “-y” harfinden önce  herhangi bir sessiz harf bulunuyorsa, kelimenin sonundaki “-y” harfi düşer ve  “-ies” eki getirilir.
study: studies
cry: cries

✳︎ Eğer kelime “-o, -ch, -s, -sh, -x,  -z” ile bitiyorsa kelimeye herhangi bir değişiklik yapılmadan “-es” eki getirilir.
go: goes
watch: watches
kiss: kisses

✳︎ Have kelimesi he, she, it ile kullanıldığında ‘-s’ takısı almaz ve ‘has’ şeklinde kullanılır.
• He has a deep voice.
› Kalın bir sesi var.

   Özet

• I like playing chess. (hobi)
› Satranç oynamayı severim.

• He works in Germany. (genel doğru/durum)
› Almanya’da çalışıyor.

• The sun sets in the west. (bilimsel gerçek)
› Güneş batıdan batar.

• I don’t understand you. (şu an, stative verb)
› Seni anlamıyorum.

• The school starts next week. (gelecek)
› Okul gelecek hafta başlayacak.

• If it rains we’ll get wet. (clause)
› Yağmur yağarsa ıslanacağız.

• You two help me. (talimat)
› Siz ikiniz bana yardım edin.

© 2021 bilexis. All rights reserved.