İngilizcedeki en Güzel Kelimeler

Serendipity
şans eseri güzel şeyler bulma; güzel/mutlu tesadüf

• The discovery was a pure example of serendipity.
› Keşif, tam bir güzel tesadüf örneğiydi.

Euphoria
coşku, aşırı mutluluk, sarhoşluk, öfori

• She was in a state of euphoria.
› Coşku içindeydi.

• The euphoria of victory can give way to defeat.
› Zafer sarhoşluğu yerini mağlubiyete bırakabilir.

© 2021 bilexis. All rights reserved.