İngilizce’de Yapılan Yaygın Hatalar ve Doğru Kullanımları

İngilizce’de yapılan yaygın hatalar ve doğru kullanımları; özellikle İngilizce öğrencilerinin yaptığı yaygın hatalar ve kullanım şeklini anlamada güçlük çektileri kelimeler:

Agree (aynı fikirde olmak) kelimesi bir fiildir, sıfat veya -ing ile kullanılamaz:
I am agree with you.
I am agreeing with you.
I agree with you.
Seninle aynı fikirdeyim.

Married (evli) kelimesi to ile kullanılır, with ile kullanılamaz:
She is married with a rich man.
  She is married to a rich man.
›  Zengin bir adamla evlidir.

Wait (beklemek) kelimesi bir kişi veya şeyi beklemek için kullanılırsa for ile kullanılır:
✗ Are you waiting me?
✓ Are you waiting for me?
–  Beni mi bekliyorsun?

Wait beklenilen süreyi bildirmek için kullanılırsa ‘for’ kullanılmayabilir —wait (for) minutes/hours/days/weeks:
✓ I have waited two hours.
✓ I have waited for two hours.

Ability (beceri, yetenek) kelimesi hiçbir zaman ‘the ability of doing’ veya ‘the ability of something’ şeklinde kullanılmaz:
I need to improve my ability of writing.
✓ I need to improve my writing ability.
– Yazma becerimi geliştirmem gerek.

His ability of Music is not bad.
✓ His ability in Music is not bad.
– Müzik yeteneği fena değil.

Absent (yok, gaip, bulunmayan) kelimesi olması gereken bir yerde bulunmayan kişiyi ifade eder ve ‘from‘ ile kullanılır, ‘at/in’ ile değil:

He was absent at the meeting.
✓ He was absent from the meeting.
– Toplantıda yoktu.

Arrive kelimesi bir yere varmak veya ulaşmak manasında kullanılırsa ‘at veya in’ ile kullanılır, ‘to’ ile değil:

He arrived to the city.
✓ He arrived in the city.
– Şehre vardı.

Ülke, şehir gibi geniş bir alana varmaktan bahsediliyorsa ‘in’, hastane, ev, istasyon gibi belirli bir noktaya varmaktan bahsediliyorsa ‘at’ kullanılır:

• She arrived in London.
› Londra’ya vardı.

• We arrived at the house late.
› Eve geç geldik.

According to (-e göre’) kelimesi başka bir kimsenin veya şeyin fikrini belirtmek için kullanılır, hiçbir zaman bana göre şeklinde kullanılmaz:

According to me, the price is expensive.
✓ According to Tom, the price is expensive.
› Ona göre fiyat pahalı.

Bazı yaygın kullanımlar: according to the report (rapora göre), according to the law (kanuna göre, kanunen), according to the plan (plana göre).

Afraid  kelimesi her zaman of ile kullanılır, from değil:
✗ I am afraid from dogs.
✓ I am afraid of dogs.
› Köpeklerden korkarım.

Listen (dinlemek) bir şeyi dinlemek olarak her zaman to ile kullanılır:
✗ I like to listen music.
✓ I like to listen to music.
› Müzik dinlemeyi severim.

Advice (tavsiye, nasihat) kelimesi sayılamayan bir isimdir, a/an veya çoğul olarak kullanılamaz. -tekil kullanmak için a piece of veya a word of kullanılabilir:
✗ Can you give me an advice
✓ Can you give me a piece of advice?
› Bana bir tavsiye verebilirmisin?

✗ I need some advices.
✓ I need some advice.
› Biraz tavsiyeye ihtiyacım var.

Bored (sıkılmış, bıkmış) kelimesi hiçbir zaman from ile kullanılmaz:
✗ I’m bored from his questions.
✓ I’m bored with/of his questions.
› Onun sorularından sıkıldım.

 
© 2021 bilexis. All rights reserved.