İngilizce’de Yapılan Yaygın Hatalar

İngilizce’de yapılan yaygın hatalar ve doğru kullanımları; özellikle İngilizce öğrencilerinin yaptığı yaygın hatalar ve kullanım şeklini anlamada güçlük çektileri kelimeler:

(bu sayfada tüm yaygın hatalar paylaşılacaktır, bitmiş hali 30-40 sayfa olacaktır.)

Agree
‘Aynı fikirde olmak, hemfikir olmak’ olarak çevirilen agree kelimesi bir fiildir, sıfat veya -ing ile kullanılamaz:
I am agree with you.
I am agreeing with you.
✓ I agree with you.
› Seninle aynı fikirdeyim.

Agree ‘with’ ile kullanılırsa aynı fikirde olmak, ‘to’ ile kullanılırsa
kabul etmek manasına gelir:
✗ I agree with your idea.
✓ I agree to your idea.
–  Fikrini kabul ediyorum.

Married
Türkçe karşılığı ‘evli’ olan married kelimesi ‘to’ ile kullanılır, ‘with’ ile kullanılamaz:
✗ She is married with a rich man.
✓ She is married to a rich man.
–  Zengin bir adamla evlidir.

Wait
Türkçesi ‘beklemek’ olan wait kelimesi bir kişi veya şeyi beklemek için kullanılırsa ‘for’ kullanılmalıdır:
✗ Are you waiting me?
✓ Are you waiting for me?
–  Beni mi bekliyorsun?

Wait beklenilen süreyi bildirmek için kullanılırsa ‘for’ kullanılmayabilir —wait (for) minutes/hours/days/weeks:
✓ I have waited two hours.
✓ I have waited for two hours.

Ability
Türkçesi ‘beceri, yetenek’ olan a
bility kelimesi hiçbir zaman ‘the ability of doing’ veya ‘the ability of something’ şeklinde kullanılmaz:
I need to improve my ability of writing.
✓ I need to improve my writing ability.
– Yazma becerimi geliştirmem gerek.

His ability of Music is not bad.
✓ His ability in Music is not bad.
– Müzik yeteneği fena değil.

Absent
Olması gereken bir yerde bulunmayan kişi için kullanılan absent kelimesi Türkçe’ye ‘yok, gaip, gelmeyen, bulunmayan’ olarak çevirilir ve ‘from‘ ile kullanılır, ‘at/in’ ile değil:

He was absent at the meeting.
✓ He was absent from the meeting.
– Toplantıda yoktu.

 

 

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.