İngilizce’de Kısaltmalar (Abbreviations)

YAYGIN KULLANIMLAR

 • approx. = approximately (aşağı yukarı)
 • appt. = appointment (randevu)
 • apt. = apartment (apartman)
 • dept. = department (departman)
 • vs. = versus (-e karşı)
 • etc. = et cetera (ve benzeri)
 • Mr. = Mister (Bay)
 • Mrs. = Mistress (Bayan)
 • No. = Number (Numara)
 • Tel. = Telephone (Telefon)
 • misc. = miscellaneous (çeşitli)
 • e.g. = exempli gratia = for example (örneğin)
 • ad = advertisement (reklam)
 • sec = second (saniye)
 • min = minute (dakika)
 • hr. = hour (saat)
 • wk. = week (hafta)
 • mo. = month (ay)
 • yr. = year (yıl)
 • cent. = century (yüzyıl)
 • AM. = Ante Meridiem (before noon) – (Öğleden Önce)
 • PM. = Post Meridiem (afternoon) – (Öğleden Sonra)


AYLAR

 • Jan: January (Ocak)
 • Feb: February (Şubat)
 • Mar: March (Mart)
 • Apr: April (Nisan)
 • May: May (Mayıs)
 • Jun: June (Haziran)
 • Jul: July (Temmuz)
 • Aug: August (Ağustos)
 • Sep or Sept: September (Eylül)
 • Oct: October (Ekim)
 • Now: Nowember (Kasım)
 • Dec: December (Aralık)


GÜNLER

 • Sun: Sunday (Pazar)
 • Mon: Monday (Pazartesi)
 • Tu vs Tue: Tuesday (Salı)
 • Wed : Wednesday (Çarşamba)
 • Th, Thu or Thur: Thursday (Perşembe)
 • Fri: Friday (Cuma)
 • Sat: Saturday (Cumartesi)

——

 • AD: Anno Domini (Milattan Sonra)
 • BC: Before Christ (İsa’dan Önce)
 • BCE: Before the Common Era (Milattan Önce)
 • CE: Common Era (Milattan Sonra)


BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

 • IQ = Intelligence Quotient (Zeka Katsayısı)
 • ATM = Automatic Teller Machine (Bankamatik)
 • PIN = Postal Index Number (Kişisel Kimlik Numarası)
 • SMS = Short Messaging Service (Kısa Mesaj Servisi)
 • WWW = World Wide Web (Geniş Dünya Ağı)
 • TBT = Throwback Thursday (Geriye Dönüş Perşembesi)
 • TB = Throwback (Geriye Dönüş)
 • UFO = Unidentified Flying Object (Tanımlanamayan Uçan Cisim)
 • IMDB = Internet Movie Database (İnternet Film Veritabanı)
 • GPS = Global Positioning System ( Küresel Konumlandırma Sistemi)
 • PC = Personel Computer (Kişisel Bilgisayar)
 • PCR = Polymerase Chain Reaction (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
 • VIRUS = Vital Information Resource Under Siege (Kuşatma Altında Hayati Bilgi Kaynağı)
 • RADAR = Radio Detection and Ranging (Radyo Sinyali Algılama ve Mesafe Tayini)


GÜNLÜK YAZIŞMALAR

 • LMK = Let Me Know (Haber Ver Mutlaka)
 • DIY = Do It Yourself (Kendin Yap)
 • LOL = Laugh Out Loud (Yüksek Sesle Gülüyorum)
 • CUL = See You Later (Sonra Görüşürüz)
 • CU = See You (Görüşürüz)
 • IMU = I Miss You (Seni Özledim)
 • SMH = Shaking My Head (Kafamı Sallıyorum)
 • BRB = Be Right Back (Hemen Döneceğim)
 • IMO = In My Opinion (Benim Fikrime Göre)
 • DIKY = Do I Know You? (Seni Tanıyor muyum?)
 • IDK = I Don’t Know (Bilmiyorum)
 • IDKE =  I Don’t Know Either (Bende bilmiyorum)
 • ILY = I Love You (Seni Seviyorum)
 • HBU = How About You? (Sen Nasılsın? / Senden naber?)
 • NVM = Nevermind (Boşver)
 • OFC = Of Course (Elbette)
 • PNL = Peace and Love (Barış ve Sevgi)
 • ROFL = Rolling on the Floor Laughing (Yerde Yuvarlanarak Gülüyorum)
 • SNMP = So Not My Problem (Yani Benim Sorunum Değil)
 • STFU = Shut the F*** Up (Kapa Şu Lanet Olasıca Çeneni)
 • TAY = Thinking About You (Seni Düşünüyorum)
 • TBH = To Be Honest (Dürüst Olmak Gerekirse)
 • TTP = To the Point (Diyeceğim Şu ki)
 • QAP = Quick as Possible (Mümkün Olduğunca Çabuk)
 • YGTI = You Get the Idea (Kaptın Bu İşi)
 • AMA = Ask Me Anything (İstediğini Sor)
 • DAE = Does Anyone Else? (Başka kimse var mı?)
 • ELI5 = Explain Like I’m 5 (5 Yaşındaymışım Gibi Anlat)
 • TIL = Today I Learned (Bugün Öğrendim)
 • FTFY = Fixed That For You (Bunu Senin İçin Düzelttim)
 • ICYMI = In Case You Missed It (Gözden Kaçırdıysan Diye)
 • IRL = In Real Life (Gerçek Hayatta)
 • MIRL = Me In Real Life (Gerçek Hayatta Ben)
 • PAW = Parents Are Watching (Ailem İzliyor)
 • DOKY = Do I Know You? (Seni Tanıyor muyum?)
 • IDC = I Don’t Care (Umrumda Değil)
 • HBD = Happy Birth Day (Doğum Günün Kutlu Olsun)
 • POTD = Photo At the Day (Günün Fotoğrafı)
 • TTYL = Talk To You Later (Sonra Konuşuruz)
 • TGIF = Thank God, it’s Friday (Tanrı’ya Şükür, Bugün Cuma)
 • OMG = Oh My God (Aman Tanrım)
 • BFF = Best Friends Forever (Sonsuza Kadar En İyi Arkadaşlar)
 • NM = Not Much (Çok Değil)
 • OMW = On My Way (Yoldayım)
 • THX = Thanks (Teşekkürler)
 • PPL = People (İnsanlar)
 • JK = Just Kidding (Şaka Yapıyorum)
 • TMI = To Much Information (Çok Fazla Bilgi)
 • AFAIK = As For As I Know (Bildiğim Kadarıyla)
 • BTW = By The Way (Bu Arada)
 • TBC = To Be Continued (Devam Edecek)
 • POV = Paint of View (Bakış Açısı)


RESMİ YAZIŞMALAR

 • CV = Curriculum Vitae (Özgeçmiş)
 • RE = Reply (Cevap Vermek)
 • FW/ FWD = Forward (Göndermek)
 • CC = Carbon Copy (Karbon Kopya)
 • FYI = For Your Information (Bilginize)
 • OT = Off Topic (Konu Dışı)
 • EOM = End of Message (Mesajın Sonu)
 • FAO = For Your Attention Of (Dikkatine)
 • CTA = Call To Action (Hareket Çağrısı)
 • ETA = Estimated Time of Arrival (Tahmini Varış Zamanı)
 • ETD = Estimated Time of Departure (Tahmini Kalkış Saati)
 • ASAP = As Soon As Possible (En Kısa Sürede)
 • NRN = No Reply Necessary (Cevap Gerekli Değil)
 • BCC = Blind Carbon Copy (Kör Karbon Kopya)
 • ANN = Announce (Duyurmak)


ÖLÇÜLER

 • gal. = gallon (galon)
 • lb = pound (pound)
 • g = gramme (gram)
 • kg = kilogramme (kilogram)
 • mg = milligramme (miligram)
 • m = metre (metre)
 • cm = centimetre (santimetre)
 • mm = millimetre (milimetre)
 • l = litre (litre)
 • cl = centilitre (santilitre)
 • ml = millilitre (mililitre)
 • pt = pint (pint)
 • m = mile (mil)
 • qt = quart (çeyrek)
 • in. = inch (inç)
 • ft = foot (ayak)
 • oz = ounce (ons)
 • vol. = volume (ses)
 • t = tonne (ton)
 • yd = yard (yard)
 • mph = Miles per hour (saatte mil)


İŞ/MESLEK ÜNVANLARI

 • P = President (Devlet Başkanı)
 • VP = President – Devlet Başkanı
 • SVP = Senior Vice President (Kıdemli Başkan Yardımcısı)
 • EVP = Executive Vice President (Genel Müdür Yardımcısı)
 • CMO = Chief Marketing Officer (Pazarlama Şefi)
 • CFO = Chief Financial Officer (Finans Direktörü)
 • CAO = Chief Administrative Officer (İdari İşler Müdürü)
 • COO = Chief Operating Officer (Operasyon Direktörü)
 • CIO = Chief Information Officer (Baş Bilgi Sorumlusu)
 • CTO = Chief Technology Officer (Baş Teknoloji Sorumlusu)
 • COB = Chairman of the Board (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • CEO = Chief Executive Officer (Baş Yönetici)
 • CSR = Customer Service Representative (Müşteri Hizmetleri Temsilcisi)
 • CSM = Customer Service Manager (Müşteri Hizmetleri Yöneticisi)
 • BOA = Branch Office Administrative (Şube Yöneticisi)
 • BA = Business Analyst (İş Analisti)
 • PA = Personal Assistant (Kişisel Asistan)
 • Capt. = Captain (Kaptan)
 • Col. = Colonel (Albay)
 • Dr. = Doctor (Doktor)
 • MD = Medical Doctor (Tıbbi Doktor)
 • Gen. = General (General)
 • Lt. = Lieutenant (Teğmen)
 • Prof. = Professor (Profesör)
 • Sr. = Senior (Kıdemli)
 • St. = Saint (Aziz)
 • Rev. = Reverend (Rahip)
 • ENG = Engineer (Mühendis)
 • ACCT = Accountant (Muhasebeci)
 • DSGN = Designer (Tasarımcı)
 • RN = Registered Nurse (Kayıtlı Hemşire)
 • Sgt. = Sergeant (Çavuş)
 • Sr. = Senior (Kıdemli)


KONUMLAR VE YÖNLER

 • Ave. = Avenue (Bulvar)
 • Blvd. = Boulevard (Bulvar)
 • Ct = Court (Meydan)
 • Ln. = Lane (Şerit)
 • Rd = Road (Yol)
 • St = Street (Cadde)
 • sq = square (meydan)
 • Pl. = Place (Yer)
 • apt. = apartment (apartman)
 • Is. = Island (Ada)
 • L. = Lake (Göl)
 • E = East (Doğu)
 • W = West (Batı)
 • N = North (Kuzey)
 • S = South (Güney)
 • NE = Northeast (Kuzeydoğu)
 • NW = Northwest (Kuzeybatı)
 • SE = Southeast (Güneydoğu)
 • SW = Southwest (Güneybatı)
 • R = Right (Sağ)
 • L = Left (Sol)


KURUMLAR

 • WHO = World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
 • UN = United Nations (Birleşmiş Milletler)
 • EU = Eurpean Union (Avrupa Birliği)
 • USSR = Union of Soviet Socialist Republics (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği)
 • IMF = International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
 • UNICEF = United Nations Children’s Fund (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)
 • NASA = National Aeronautics and Space Administration (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)
 • NATO = North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
 • EESC = European Economic and Social Committee (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi)
 • ICJ = International Court of Justice (Uluslararası Adalet Mahkemesi)
 • WTO = World Trade Organisation (Dünya Ticaret Organizasyonu)
 • EFTA = European Free Trade Area/Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)
 • IDA = International Development Association (Uluslararası Kalkınma Birliği)
 • BIS = Bank For International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası)
 • EESC = European Economic and Social Committee (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi)
 • APEC = Asia-Pacific Economic Cooperation (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği)
 • IFAD = International Fund for Agricultural Development (Uluslararası Tarımsal Gelişme Fonu)
 • ILO = International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
 • ECHR = European Convention on Human Rights (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)
 • OSCE = Organization for Security and Co-operation in Europe (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)
 • EAEC = European Atomic Energy Community (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu)
 • FBI = Federal Bureau of Investigation (Federal Araştırma Bürosu)
 • OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
 • UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
 • UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü)
 • EAGGF = European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu)
 • UNIDO = United Nations Industrial Development Organization (Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü)
© 2021 bilexis. All rights reserved.