İngilizcede Hayvanlar

İngilizcede hayvanlar; memeliler, kuşlar, deniz canlıları, böcekler ve sürüngenler şeklinde kategorilere ayrılarak listelenmiştir. Ayrıca listenin sonuna hayvanlarla ilgili kelimeler, hayvanların çıkardığı sesler, hayvanların eylemleri eklenmiş ve kullanım örnekleriyle açıklanmıştır.

MEMELİLER
cat: kedi
dog: köpek
lion: aslan
panda: panda
horse: at
ox: öküz
pig: domuz
goat: keçi
sheep: koyun
cow: inek
rabbit: tavşan
otter: su samuru
kangaroo: kanguru
monkey: maymun
mole: köstebek
elephant: fil
giraffe: zürafa
fox: tilki
hedgehog: kirpi
deer: geyik
bat: yarasa
wolf: kurt
tiger: kaplan
mouse: fare
zebra: zebra
camel: deve
hippopotamus: hipopotam
donkey: eşek
bear: ayı
polar bear: kutup ayısı
squirrel: sincap
Koala: Koala
  wildcat: vaşak

KUŞLAR
bird: kuş
parrot: papağan
duck: ördek
penguin: penguen
ostrich: devekuşu
owl: baykuş
chicken: tavuk
turkey: hindi
flamingo: flamingo
pigeon: güvercin
stork: leylek
eagle: kartal
pelican: pelikan
peacock: tavus kuşu
woodpecker: ağaçkakan
sparrow: serçe
crow: karga
hawk: şahin
seagull: martı
swan: kuğu
buzzard: şahin
cuckoo: guguk kuşu
dove: kumru
finch: saka
wren: çalıkuşu
vulture: akbaba
raven: kuzgun
magpie: saksağan
nightingale: bülbül
bird of prey: yırtıcı kuş
seabird: deniz kuşu

DENİZ CANLILARI
fish: balık
whale: balina
dolphin: yunus
shark: köpek balığı
jellyfish : denizanası
sponge: sünger
coral: mercan
octopus: ahtapot
mussel: midye
cuttle fish: mürekkep balığı
crab:yengeç
lobster: ıstakoz
shrimp: karides
sea-urchin: deniz kestanesi
starfish: deniz yıldızı
turbot: kalkan
perch: levrek
haddock: mezgit
rough ray: vatoz
eel: yılan balığı
carp: sazan
tuna: ton balığı
anchovy: hamsi
trout: alabalık
halibut: dil balığı
catfish: yayın balığı
cod: morina balığı
mackerel: uskumru
plaice: pisi balığı
salman: somon balığı
sea lion: ayı balığı
seal: fok
squid: mürekkep balığı
stingray: iğneli vatoz
walrus: deniz aygırı
crayfish: kerevit
oyster: istiridye

BÖCEKLER
insect:
böcek
worm: solucan
ant: karınca
bee: arı
beetle: böcek
butterfly: kelebek
caterpillar: tırtıl
centipede: kırkayak
cockroach: hamam böceği
cricket: cırcır böceği
firefly: ateş böceği
flea: pire
fly: sinek
gnat: tatarcık
grasshopper: çekirge
ladybird: uğur böceği
mosquito: sivrisinek
scorpion: akrep
slug: sümüklü Böcek
snail: salyangoz
spider: örümcek
tick: kene
wasp: yaban arısı
woodlouse: tesbih böceği

SÜRÜNGENLER
snake: yılan
chameleon: bukalemun
lizard: kertenkele
crocodile: timsah
iguana: iguana
woodlouse: keler
cobra: kobra
turtle: kaplumbağa
anaconda: anakonda
python: piton

HAYVANLARLA İLGİLİ KELİMELER
antenna: anten
lead: tasma kayışı
beak: gaga
feather: tüy
wing: kanat
egg: yumurta
nest: yuva
aquarium: akvaryum
fish tank: akvaryum
fin: yüzgeç
gill: solungaç
scales: balık pulları
pincers: kıskaç
bite: ısırık
mane: yele
fur: kürk, post
tail: kuyruk
halter: yular
bridle: dizgin
horseshoe: nal
saddle: semer
kick: tekme
pouch: kese
skin: deri
hump: hörgüç
bone: kılçık
paw: pati
glaw: pençe
horn: boynuz
saliva: salya
zoo: hayvanat bahçesi
turtle shell: kaplumbağa kabuğu
web: (örümcek) ağı
elephant’s trunk: fil hortumu
domestic animal: evcil hayvan
wild animal: vahşi hayvan
farm animal: çiftlik hayvanı
feed: beslemek, yiyecek vermek

HAYVANLARIN ÇIKARDIĞI SESLER
bark: havlamak
hiss: tıslamak
roar: kükremek
howl: ulumak
bleat: melemek
purr: mırıldamak
neigh: kişnemek
cluck: gıdaklamak
chirp: cıvıldamak
tweet: cıvıldamak
buzz: vızıldamak
quack:vaklamak
croak: vıraklamak
meow: miyavlamak
baa: melemek
growl: hırlamak
hoot: ötmek (baykuş)
bray: anırmak
hee-haw: anırmak
bellow:böğürmek
sing: ötmek

HAYVANLARIN EYLEMLERİ
bite: ısırmak
fly: uçmak
swim: yüzmek
slither: sürünmek
sting:sokmak
glide: süzülmek
graze: otlamak
roll: yuvarlanmak
dig: eşelemek
bounce: zıplamak
perch: konmak, tünemek
spawn: yumurtlamak
scratch: tırmalamak
curvet: şaha kalkmak
brood: kuluçkaya yatmak
gallop: dörtnala koşmak
hatch: yumurtadan çıkmak
double throw: çifte atmak
waylay/ lurk/ ambush: pusuya yatmak
breed: üremek, yavrulamak
peck: gagalamak
spin: (örümcek) ağ örmek

ÖRNEK CÜMLELER

I took the dog for a walk.
› Köpeği yürüyüşe çıkardım.

Do you like to ride a horse?
› Ata binmeyi sever misin?

I have a cat called Boncuk.
› Boncuk adında bir kedim var.

A fox was running.
› Bir tilki koşuyordu.

The horse was galloping.
› At dört nala koşuyordu.

• The birds were flying.
› Kuşlar uçuyordu.

An eagle was gliding in the sky.
› Gökyüzünde bir kartal süzülüyordu.

The cat scratched my hand.
› Kedi elimi tırmaladı.

A dog bit her yesterday.
› Dün onu bir köpek ısırdı.

• A bee stung me yesterday.
› Dün beni arı soktu.

The dog was barking.
› Köpek havlıyordu.

The lion was roaring in the cage.
› Aslan kafeste kükrüyordu.

• The wolf usually howls at night.
› Kurt genellikle gece ulur.

• My cat is purring a lot today.
› Kedim bugün çok mırıldanıyor.

A bird was singing in the tree.
› Ağaçta bir kuş ötüyordu.

Ducks were quacking on the lake.
› Ördekler gölde vaklıyordu.

Bees were buzzing in the yard.
› Arılar bahçede vızıldıyordu.

It’s a poisonous snake.
› Bu zehirli bir yılandır.

Rabbits breed very fast.
› Tavşanlar çok hızlı ürerler.

The woodpecker was pecking at a tree.
› Ağaçkakan bir ağacı gagalıyordu.

The snake slithered away.
› Yılan sürünerek uzaklaştı.

• My mother went to milk the cows.
› Annem inekleri sağmaya gitti.

A spider had spun a web in the room.
› Odada bir örümcek ağ örmüş.

Have you fed the goats?
› Keçileri besledin mi?

A shark can attack humans.
› Bir köpekbalığı insanlara saldırabilir.

Orangutan is is on the verge of extinction.
› Orangutan yok olmanın eşiğinde.

Is it right to keep animals in the zoo?
› Hayvanları hayvanat bahçesinde tutmak doğru mudur?

© 2021 bilexis. All rights reserved.