İngilizce’de en çok kullanılan 100 kelime

(Kelimelirin diğer manalarını, ingilizce tanımlarını, eş anlamlarını, zıt anlamlarını, kullanım örneklerini ve cümle çevirilerini görmek için kelimeye tıklayınız.)

 1. a: bir
 2. about: hakkında
 3. all: bütün, tüm
 4. also: ayrıca, -de
 5. and: ve
 6. as: için, gibi
 7. at: -de,-da
 8. be: olmak
 9. because: çünkü
 10. but: fakat
 11. by: tarafından, ile
 12. can: -ebilmek
 13. come: gelmek
 14. could:-ebilir,-ebilirdi
 15. day: gün
 16. do: yapmak
 17. even: bile
 18. find: bulmak
 19. first: ilk
 20. for: için, çünkü
 21. from: -den,-dan
 22. get: elde etmek
 23. give: vermek
 24. go: gitmek
 25. have: sahip olmak
 26. he: o (erkek)
 27. her: onun, ona (kadın)
 28. here: burada
 29. him: ona (erkek)
 30. his: onun (erkek)
 31. how: nasıl
 32. I: ben
 33. if: eğer
 34. in: içinde
 35. into: içine
 36. it: o, onu (cansız varlık veya hayvan)
 37. its: onun (cansız varlık veya hayvan)
 38. just: henüz, sadece
 39. know: bilmek
 40. like: gibi, hoşlanmak
 41. look: bakmak, görünmek
 42. make: yapmak
 43. man: adam
 44. many: birçok
 45. me: beni, bana
 46. more: daha, daha çok
 47. my: benim
 48. new: yeni
 49. no: hayır
 50. not: değil
 51. now: şimdi
 52. of: -in ,-ın
 53. on: üzerinde
 54. one: bir
 55. only: sadece
 56. or: veya, ya da
 57. other: diğer, başka
 58. our: bizim
 59. out: dışarı, dışarda
 60. people: insanlar
 61. say: söylemek
 62. see: görmek
 63. she: o (kadın)
 64. so: böylece, öyleyse
 65. some: bazı, biraz
 66. take: almak, görütmek
 67. tell: söylemek
 68. than:-e göre, kıyasla
 69. that: o (uzaktaki)
 70. the: belirlilik takısı
 71. their: onların
 72. them: onları, onlara
 73. then: o zaman, ondan sonra
 74. there: orada
 75. these: bunlar (yakın)
 76. they: onlar
 77. thing: şey
 78. think: düşünmek
 79. this: bu (yakın)
 80. those: onlar (uzak)
 81. time: zaman, süre
 82. to: -e,-a
 83. two: iki
 84. up: yukarı
 85. use: kullanmak
 86. very: çok
 87. want: istemek
 88. way: yol
 89. we: biz
 90. well: iyi
 91. what: ne
 92. when: ne zaman
 93. which: hangi
 94. who: kim
 95. will: -ecek, -acak eki
 96. with: ile, birlikte
 97. would: -ecekti, -erdi
 98. year: yıl
 99. you: sen
 100. your: senin
© 2021 bilexis. All rights reserved.