İngilizcede Aylar ve Kullanım Örnekleri

İngilizce aylar, kısaltmaları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları. Listenin sonunda ayların kullanımıyla ilgili örnek cümleler verilmiştir.

Months Kısaltma Türkçe
January Jan. Ocak
February Feb. Şubat
March Mar. Mart
April Apr. Nisan
May May Mayıs
June Jun. Haziran
July Jul. Temmuz
August Aug. Ağustos
September Sep. Eylül
October Oct. Ekim
November Nov. Kasım
December Dec. Aralık

September hem sep. hem de Sept olarak kısaltılabilir.

İngilizce’de aylar her zaman büyük harfle yazılır.

Kullanım Örnekleri

• I was born in May.
› Mayıs ayında doğdum.

• I went to Germany last September.
› Geçen Eylül ayında Almanya’ya gittim.

• I arrived at the end of May.
› Mayıs sonunda geldim.

• It was a cold February evening.
› Soğuk bir şubat akşamıydı.

• It was a hot August day.
› Sıcak bir ağustos günüydü.

• January is the first month of the year.
› Ocak yılın ilk ayıdır.

• My birthday is 5 April.
› Doğum günüm 5 nisandır.

• My birthday is in April.
› Doğum günüm nisanda.

• The meeting is on the fifth of June. (British)
› Toplantı 5 Haziran’da.

• The meeting is on June the fifth. (British)
› Toplantı 5 Haziran’da.

• The meeting is on June fifth. (American)
› Toplantı 5 Haziran’da.

• I read his article in the May issue of the magazine.
› Yazısını derginin Mayıs sayısında okudum.

• The decision was made in May of this year.
› Karar bu yılın Mayıs ayında alındı.

• The election will be held in late July.
› Seçim Temmuz sonunda yapılacak.

• We’ll begin the project in early March.
› Mart başında projeye başlayacağız.

• I’ll be abroad from March to May.
› Mart’tan Mayıs’a kadar yurt dışında olacağım.

• I like April showers.
› Nisan yağmurlarını severim.

• In November 2010 I travelled to Moscow.
› Kasım 2010’da Moskova’ya seyahat ettim.

© 2021 bilexis. All rights reserved.