Have Kelimesi ve Tüm Kullanımları | Collocations with Have

Have kelimesi ‘sahip olmak’ anlamına gelse de, belli kelimelerle kullanıldığında farklı anlamları ifade eder. Bu yönüyle, 100’den fazla anlamı ve 1000’e yakın kullanım şekli vardır. Aşağıda have kelimesiyle birlikte kullanılan kelimeler, sözcük grupları (collocations), örnek cümleler ve günlük kullanımlar verilmiştir. Daha fazlası için sözlüğümüzde have kelimesine bakabilirsiniz.

have

possession
have a car
have a house
have some sugar
have some milk
have money

possess/hold a quality
have dark hair
have blue eyes

have a career
have a bad temper
have a relationship
have a right
have no education
have no fear
have patience
have faith
have self-esteem
have skills
have a passion for

have sth available
have a chance
have time
have an opportunity
have food
have work
have a moment
have no choice
have access

experience/spend
have a good time
have a nice day
have a busy day
have a great weekend
have a hard time
have a difficult time
have a happy life
have difficulty
have an encounter
have an accident
have a problem
have a trip
have a journey
have a season
have trouble
have a night mare
have fun

suffer
have a backache
have a cold
have a headache
have an illness
have a disease
have fever
have a temperature
have flue
have a disability
have a fit
have a limp
have a lisp
have a problem
have a stroke

feeling/thought
have a feeling

have an idea
have a thought
have an impression
have a doubt
have a suspicion
have a goal
have a plan

do something
have a look

have a swim
have a drink
have a nap
have a snooze
have a bath
have a shower
have a bite
have a dance
have a dream
have a competition
have a confrontation
have a game
have a go
have a jog
have a laugh
have a listen
have a lie down
have a shave
have a smell
have a rest
have a ride
have a run
have a try
have a walk
have a wash
have a wish
have a think
have an excuse
have an experience
have a fall
have a drill
have a jacuzzi
have a scrub
have a stretch
have sex
have a workout
have an effect
have success

event
have a party

have a trip
have a birthday
have a concert
have a holiday
have a journey
have a meeting
have an event
have an exam
have an appointment
have an interview
have a lecture
have a lesson

talk
have a chat
have a conversation
have a talk
have a discussion
have a word

argue
have a fight
have a dispute
have a quarrel
have an argument

eat/drink
have breakfast
have lunch
have dinner
have a cup of tea
have a cup of coffee
have a drink
have something to eat
have a glass of wine
have a snack
have a meal
have a salad
have a sandwich
have a taste

Others
have a baby (= give birth)
have a haircut
have a massage
have a break
have a day off
have sympathy
have an energy bar


EXAMPLE SENTENCES

1.  She’s going to have a baby.
› Bir bebeği olacak.

2. I had a baby last year.
› Geçen yıl bir bebeğim oldu.

3. I have a severe headache.
› Şiddetli bir baş ağrım var.

4. I had a backache so I couldn’t sleep well last night.
› Sırtım ağrıdığı için dün gece rahat uyuyamadım.

5. I had a busy day.
› Yoğun bir gün geçirdim.

6. I always have a good time with her.
› Onunla her zaman iyi vakit geçiririm.

7. We had a great weekend.
› Harika bir hafta sonu geçirdik.

8. They had a hard time after his death.
› Ölümünden sonra zor zamanlar geçirdiler.

9. She wants to have a career as a singer.
› Şarkıcı olarak kariyer yapmak istiyor.

10. We still have a chance to solve the problem.
› Sorunu çözmek için hala şansımız var.

11. Call me when you have a chance.
› Fırsatın olduğunda beni ara.

12. You should have a haircut.
› Saçını kestirmelisin.

13. I want to have a holiday with my family.
› Ailemle tatil yapmak istiyorum.

14. She usually has a jog in the evening.
› Genellikle akşamları koşu yapar.

15. I have a lesson after an hour.
› Bir saat sonra dersim var.

16. Did you have fun at the party?
›  Partide eğlendin mi?

17. I have no fear of death.
›  Ölüm korkum yok.

18. I have no more patience.
› Artık sabrım kalmadı.

19. You need to have a rest.
› Dinlenmen lazım.

20. He is a man who has no self-esteem.
› Kendisine saygısı olmayan bir adamdır.

21. She was forced to have sex.
› Seks yapmaya zorlandı.

22. I have work to do.
› Yapacak işlerim var.

23. I have so much work to do today.
› Bugün yapacak çok işim var.

24. I think he’s having a heart attack.
› Sanırım kalp krizi geçiriyor.

25. I will have a job interview tomorrow.
› Yarın bir iş görüşmem olacak.

26. I had a long conversation with my friend.
› Arkadaşımla uzun bir sohbetimiz oldu.

27. I have faith in you.
› Sana inanıyorum.

28. I had a snack on the road.
› Yolda bir şeyler atıştırdım.

29. We have a big problem.
› Büyük bir sorunumuz var.

30. He had an accident yesterday.
› Dün kaza yaptı.

31. Do you have time for a talk?
› Konuşmak için zamanın var mı?

32. He had a bad fall yesterday.
› Dün kötü düştü.


DAILY EXPRESSIONS

• Have a good day!
› İyi günler!

• Have fun!
İyi eğlenceler!

• Have a nice holiday!
› İyi tatiller!

• Have a safe trip!
› Hayırlı yolculuklar!

• Have a look over there.
› Oraya bak.

• Have a nice flight!
› İyi ucuşlar!

© 2021 bilexis. All rights reserved.