Come • Get • Arrive • Reach | Eş Anlamlı Kelimeler ve Aralarındaki Farklar

Türkçe’ye ‘varmak, ulaşmak, gelmek’ olarak çevirilen bu kelimeler zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılabilseler de ifade ettikleri anlamları ve kullanım yerleri farklıdır. Aşağıda temel kullanımları ve farkları veilmiştir, daha fazlası için İngilizce sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

come

get 

arrive 

reach

 

Come: Genel anlamda bir yere varmayı ifade eder.
• He is coming from school.
› Okuldan geliyor.

• How did you come to my house?
› Evime nasıl geldin?

• We came back by bus.
› Otobüsle geri geldik (= döndük).

Get: Come gibi genel bir anlam ifade eder ve genellikle konuşma dilinde kullanılır.
• We got to the town yesterday.
› Dün kasabaya vardık.

• How did you get here?
› Buraya nasıl geldin?

Arrive: Özellikle bir yolculuktan sonra bir yere varmayı ifade eder.
• When did you arrive in London?
› Londra’ya ne zaman vardın?

• We arrived at the museum an hour ago.
› Müzeye bir saat önce vardık.

Reach: Özellikle belli bir yere belli bir saatte varmayı ifade eder.
• We reached the island at 2 o’clock.
› Adaya saat 2’de vardık.

• After two days we reached our destination.
› İki gün sonra hedefimize ulaştık.

 

   Notlar

Arrive şehir veya ülke gibi geniş bir alana varmayı ifade ederse in ile, ev veya okul gibi daha dar bir yere  varmayı ifade ederse at ile kullanılır.
• arrive in a city/country
• arrive at a house/school/station

Come ve get her zaman to ile kullanılır.
• come/get to a city/country/London
• come/get to a house/school/station

Reach hiçbir zaman preposition almaz.
• reach a city/country/London
• reach a house/school/station

Home, here ve there kelimeleri her zaman preposition olmadan kullanılır.
• come home/here/there
• get home/here/there
• arrive home/here/there
• reach home/here/there

Get kelimesi hem bir yere gelmeyi hem bir yere gitmeyi ifade edebilir, cümle içindeki kullanımından ifade ettiği mana çıkarılmalıdır.
• How can I get there?
› Oraya nasıl gidebilirim?

• How did you get here?
› Buraya nasıl geldin?

 

 

 

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.