‘Abandon’ ve ‘leave’ arasındaki fark nedir?

‘Abandon’ ve ‘leave’ kelimeleri daha çok ‘terk etmek’, ‘ayrılmak‘, ‘bırakmak’ manalarında kullanılır. ‘Abandon’ kelimesi bir kimseyi veya yeri geri dönmemek üzere terk etmek, ‘leave’ kelimesi ise bir süreliğine bir kimseden veya yerden ayrılmak anlamında kullanılır:

He abandon his wife and married to a young girl.
Eşini terk etti ve genç bir kızla evlendi.

He left his wife alone at the party.
Eşini partide yalnız bıraktı.

She abandoned her house because of the war.
Savaştan dolayı evini terk etti. (geri dönmemek üzere)

She left her house for a vacation.
Tatil için evinden ayrıldı.

abandon kelimesini ve tüm örnekleri görmek için

leave kelimesini ve tüm örneklerini görmek için

© 2021 bilexis. All rights reserved.