İngilizce’de Soru Zamirleri (Interrogative Pronouns) ve Kullanım Örnekleri

Interrogative Pronouns (soru zamirleri) soru sormak için kullanılan zamirlerdir. Aşağıda temel kullanımlar verilmiştir. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

WhoWhomWhatWhichWhose

 Interrogative Pronouns
 Soru Zamirleri
 Who  Kim, kimi, kime
 Whom  Kimi, kime
 What  Ne, neyi
 Which  Hangi, hangisi
 Whose  Kimin

ÖRNEK CÜMLELER

Who are you?
› Sen kimsin?

Who did you tell?
› Kime söyledin?

Whom did you tell?
› Kime söyledin?

What do you want?
› Ne istiyorsun?

Which do you want?
› Hangisini istiyorsun?

Which one do you want?
› Hangisini istiyorsun

Which of these books do you want?
› Bu kitaplardan hangisini istiyorsun?

Which book do you want?
› Hangi kitabı istiyorsun?

What book do you want?
› Ne kitabı istiyorsun?
› Hangi kitabı istiyorsun?

Whose is that?
› Bu kimin

Whose is that book?
› Bu kitap kimin?

Whose book is that?
› Kimin kitabı bu?

  Who veya Whom

Who bir fiilin hem nesnesi hem öznesi olabilir. Whom bir fiilin sadece nesnesi olabilir ve resmi dilde kullanılır:
• Who invited you to the party? (özne)
Seni partiye kim davet etti?

Who did you invite to the party? (nesne)
• Whom did you invite to the party? (nesne, formal)
› Partiye kimi çağırdın?

∗ Genellikle, prepositon’lar whom ile kullanılınca whom’un öncesine, who ile kullanılınca cümlenin sonuna koyulur:
To whom should I give the letter?
Who should I give the letter to?
Mektubu kime vermeliyim?

  Which (Singular or Plural)

∗ Which ile eğer tekil bir kişi veya şey kastediliyorsa tekil fiil, çoğul bir kişi veya şey kastediliyorsa çoğul fiil kullanılır:

• Which is your book?
Hangisi senin kitabın?

• Which are your books?
Hangileri senin kitapların?

• Which of these books is yours?
Bu kitaplardan hangisi senin?

• Which of these books are yours?
Bu kitaplardan hangileri senin?

  ‘Which colour’ or ‘What colour’

∗ What/which + something şeklinde bir soru zamiri olarak kullanılırken what ve which in ifade ettiği anlam birbirlerinden farklıdır:
what: belirsiz veya sınırsız seçenek
which: belili veya sınırlı seçenek

• What colour do you want?
Ne renk istiyorsun?
Hangi rengi istiyorsun?
(sınırsız: ne tür bir renk, nasıl bir renk)

• Which colour do you want?
Hangi rengi istiyorsun?
(sınırlı: kırmızı, mavi vb. arasından hangisini)

∗ What colour cümlenin anlamına göre ‘ne renk, hangi renk, ne rengi’ olarak çevirileri yapılabilir.

Diğer zamir türlerini ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

İngilizce’de Zamirler (Tüm Liste)

© 2021 bilexis. All rights reserved.