Some ve Any | Konu Anlatımı
Some ve Any | Konu Anlatımı

'Some' ve 'any' isimlerden önce belirli olmayan bir miktarı belirtmek için kullanılır. Genel kural olarak some olumlu cümlelerde, any ise olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır ama bu temel kuralın birkaç istisnası vardır. Aşağıda tüm kullanımlar ve istinalar verilmiştir. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

SOME
a) Genellikle olumlu cümlelerde, sayılamayan veya çoğul isimlerle ‘bazı, biraz, birkaç, bir miktar‘ anlamında kullanılır:

• I have some money. 
› Biraz param var.

• I bought some apples.
› Birkaç elma aldım.

• There’s some milk in the bottle.
› Şişede biraz süt var.

b) Some normalde olumlu cümlelerde kullanılmakla beraber, ‘evet’ cevabı umulan, içinde rica veya teklif barındıran soru cümlelerinde kullanılabilir:

• Do you have some sugar?
› Biraz şekeriniz var mı?

• Would you like some tea?
› Biraz çay ister misin?

• Can you get some milk?
› Biraz süt alır mısın?

c) Some normalde sayılabilir çoğul ve sayılamayan isimlerle kullanılmakla birlikte, bir şeyin veya kişinin bilinmediği veya tanınmadığı vurgulanmak isteniyorsa, sayılabilir tekil isimle kullanılabilir.

• It is not working. There must be some mistake.
› Bu çalışmıyor. Bir hata olmalı.
(Bir hata olmalı ama nasıl bir hata bilinmiyor).

ANY
a) Genellikle olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde, sayılamayan veya çoğul isimlerle ‘hiç’ anlamında kullanılır:

• I don’t have any money.
› Hiç param yok.

• Are there any apples?
› Hiç elma var mı?

• There aren’t any children in the garden.
› Bahçede hiç çocuk yok.

b) Any normalde olumsuz cümlelerde veya soru cümlelerinde kullanılmakla beraber, if ve whether  bağlaçlarından veya olumsuzluk bildiren ban veya forbid  gibi fiillerden sonra olumlu cümlelerde kullanılabilir:

• She asked if I had any money.
› Param olup olmadığını sordu.

• He forbade any talking in class.
› Sınıfta herhangi bir konuşmayı yasakladı.

c) Any normalde sayılabilir çoğul ve sayılamayan isimlerle kullanılmakla birlikte, bir gruptaki kişi veya şeyden bahsederken, hangisinin olduğunun fark etmediğini vurgulamak için, sayılabilir tekil isimle kullanılabilir.

• You can take any book from my library.
› Kütüphanemden herhangi bir kitabı alabilirsin.
(Kütüphanemden istediğin kitabı alabilirsin benim için hiç fark etmez.)


SIK YAPILAN HATALAR

Some hiçbir zaman olumsuz bir cümlede kullanılmaz:
 We don’t have some time.
 We don’t have any time.
› Hiç zamanımız yok.

Any hiçbir zaman sayılabilir tekil bir isimle miktar veya adet belirtmek için kullanılmaz:
 He doesn’t have any friend.
✓ He doesn’t have any friends.
› Hiç arkadaşı yok.

Some hiçbir zaman miktar veya adet belirten bir soru cümlesinde kullanılmaz:
 Do you have some questions?
 Do you have any questions?
 Herhangi bir sorunuz var mı?

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.