Simple Present Tense (Geniş Zaman) | Konu Anlatımı | İngilizcede Zamanlar

Simple Present Tense‘in kullanım yerleri Türkçedeki Geniş Zaman‘nın kulalanım yerlerine çok benzerdir. Bu yüzden öğrenimi her ne kadar kolay olsa da kullanım yerleri fazla olduğu için kafa karıştırıcı olabilir. Konunun kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için simple present tense‘in kullanıldığı durumlar 9 ana kullanım yerine ayrılmış, her bir kullanımın akılda kalması için ana maddesi ile başlıklandırılmış, daha sonra konu açıklanmış ve örnek cümleler ile pekiştirilmiştir.

CÜMLE YAPISI
 Olumlu (özne + v1 + nesne)
 I/You/We/They + v1 + nesne
 He/She/It  + v1 + -s takısı + nesne
 Olumsuz (özne + do/does + not + v1 + nesne)
 I/You/We/They + do not + v1 + nesne
 He/She/It + does not + v1 + nesne
 Soru (do/does + özne + v1+ nesne)
 do + I/You/We/They + v1+ nesne
  does + He/She/It  + v1+ nesne
ÖRNEKLER  
Olumlu Kısa Hali
I love you.
He sings well.
Olumsuz Kısa Hali
I do not love you. I don’t love you.
He does not sing. He doesn’t sing.
Soru Kısa Hali
Do you love me?
Does he sing?
Olumsuz Soru Kısa Hali
Do you not love me? Don’t you love me?
Does she not sing? Doesn’t she sing?

KULLANIM YERLERİ

 1.   Hobi
Bir alışkanlığı, bir hobiyi ya da tekrar eden bir eylemi belirtmek için, genellikle always, sometimes, usually, often, never gibi sıklık belirten bir zarfla birlikte kullanılır.

• I always get up early.
› Her zaman erken kalkarım.

• I like playing chess.
› Satranç oynamayı severim.

• I drink tea every day.
› Her gün çay içerim.

• I go swimming twice a week.
› Haftada iki kez yüzmeye giderim.

• How often do you go running?
› Ne sıklıkla koşuya çıkarsın?

 2.   Genel Doğru  
Değişmeyen bir durumu ya da genel bir doğruyu belirtmek için kullanılır.

• He works in Germany.
› Almanya’da çalışıyor.

• Where do you live?
› Nerede yaşıyorsun?

• It doesn’t rain much here.
› Burada çok yağmur yağmaz.

• He knows three languages.
› O, üç dil biliyor.

 3.   Bilimsel Gerçek
Doğa kanunları veya bilimsel gerçekler gibi herkes tarafından doğru kabul edilen durumları belirtmek için kullanılır.

• The sun sets in the west.
› Güneş batıdan batar.

• Water boils at 100 degrees Celsius.
› Su 100 santigrat derecede kaynar.

• Every atom has a nucleus.
› Her atomun çekirdeği vardır.

 4.   Şu an
Stative verbs (durum bildiren fiiler) ile birlikte şu an ki bir his veya düşünceyi belirtmek için kullanılır.

• I want a glass of water.
› Bir bardak su istiyorum.

• I feel dizzy.
› Başım dönüyor.

• You look awful.
› Berbat görünüyorsun.

• I don’t understand you.
› Seni anlamıyorum.

 5.   Gelecek
Gelecekte yapılması veya olması takvime bağlanmış bir durumu belirtmek için kullanılır, bu kullanımına next week, this evening gibi gelecek bildiren bir zarf eşlik eder.

• The school starts next week.
› Okul gelecek hafta başlayacak.

• The plane arrives at 09.45.
› Uçak 09.45’te varacak.

 6.   Clause (Yan Cümle)
If, when, after, before gibi bağlaçlardan sonra gelecek zamanla birlikte, bir yan cümlecik olarak kullanılır.

• If it rains we’ll get wet.
› Yağmur yağarsa ıslanacağız. •

I will visit my uncle before I leave.
› Gitmeden önce amcamı ziyaret edeceğim.

• I’ll give something to him when I see him.
› Onu gördüğümde ona bir şey vereceğim.

 7.   Talimat
Emir veya talimat bildiren cümlelerde kullanılır.

• Call the police.
› Polisi ara.

• You two help me.
› Siz ikiniz bana yardım edin.

 8.   Anlatı
Hikaye, masal, kitap veya film gibi bir şeyin anlatımında kullanılır.

• The prince goes to the forest and…
› Prens ormana gider ve…

• The Bible says do everything in love.
› İncil her şeyi sevgiyle yapın der.

 9.   Haber Başlığı
Haber başlıklarında geçmiş zaman yerine kullanılır.

• Five soldiers die in Iraq.
› Irak’ta beş asker öldü.

• Four people injure in the collision.
› Çarpışmada dört kişi yaralandı.

   Notlar

  ✦ İngilizcede olumlu bir cümle present simple tense ile kurulduğunda, He/She/It kullanılırsa fiile “-s” takısı gelir. Ancak bazı kelimelerde bu ek ‘es, ies’ şeklinde değişime uğrayabilir.

  ✦ Eğer kelimenin sonunda “-y” harfi varsa ve “-y” harfinden önce   herhangi bir sessiz harf bulunuyorsa, kelimenin sonundaki “-y” harfi  düşer ve  “-ies” eki getirilir.
  study: studies
  cry: cries

  ✦ Eğer kelime “-o, -ch, -s, -sh, -x,  -z” ile bitiyorsa kelimeye herhangi bir değişiklik yapılmadan “-es” eki getirilir.
  go: goes
  watch: watches
  kiss: kisses

  ✦ Have kelimesi He/She/It ile kullanıldığında ‘-s’ takısı almaz ve ‘has’ şeklinde kullanılır.
  • He has a deep voice.
  › Kalın bir sesi var.

ÖRNEK CÜMLELER

• I always get up early.
› Her zaman erken kalkarım.

• I read a book every day.
› Her gün kitap okurum.

• I go swimming twice a week.
› Haftada iki kez yüzmeye giderim.

How often do you drink coffee?
› Ne sıklıkla kahve içersin?

• I clean my room on Sundays.
Pazar günleri odamı temizlerim.

• He sometimes goes to the cinema.
Bazen sinemaya gider.

• It usually rains here in summer.
Burada genellikle yaz aylarında yağmur yağar.

• He never plays chess.
Asla satranç oynamaz.

• The school starts next week.
› Okul gelecek hafta başlayacak.

• The bus leaves at 20.00 this evening.
Otobüs bu akşam 20.00’de kalkacak.

If it rains we’ll get wet. 
› Yağmur yağarsa ıslanacağız.

• I’ll tell him the truth when I see him.
Onu gördüğümde ona gerçeği söyleyeceğim.

• I must see her before I leave.
Gitmeden önce onu görmeliyim.

• He won’t help unless you ask him.
Sen ona sormadıkça sana yardım etmeyecek.

• I have no money at the moment.
Şu anda param yok.

• I want to drink tea now.
Şimdi çay içmek istiyorum.

• Where do you live?
Nerede yaşıyorsun?

• Where do you come from?
Nerelisin?

• What do you do?
Ne iş yapıyorsun?

• Why does he work abroad?
Neden yurt dışında çalışıyor?

• When do you usually get up?
Genellikle ne zaman kalkarsın?

• Who lives in Germany?
Almanya’da kim yaşıyor?

• How much money do you need?
› Ne kadar paraya ihtiyacın var.

How many children do you have?
› Kaç çocuğun var?

• He doesn’t like me, does he?
› Benden hoşlanmıyor, değil mi?

• Go straight and then turn left.
› Düz git ve sonra sola dön.

You two help me. 
› Siz ikiniz bana yardım edin.

 

Diğer zamanların konu anlatımları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

   • Present Continuous Tense    

   • Simple Past Tense    

   • Simple Future Tense (Will/Shall)    

   • Be Going To

   • Present Perfect Tense    

   • Present Perfect Continuous Tense    

   • Past Perfect Tense    

   • Past Perfect Continuous Tense    

   • Past Continuous Tense    

   • Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark    

   • Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark    

   • Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark     

   • Will ve Be Going To Arasındaki Fark    

   • İngilizcede Tüm Zamanlar (Tenses)

© 2021 bilexis. All rights reserved.