Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

Simple Past Tense genel kural olarak geçmişte olmuş ve bitmiş bir olay için kullanılır. Aşağıda kullanım yerleri açıklanmış ve simple past tense’in kullanımıyla ilgili örnek cümleler verilmiştir.

CÜMLE YAPISI
 Olumlu (özne + V2 + nesne)
 I/You/He/She/It/We/They + V2 + nesne
 Olumsuz (özne + did + not + V1 + nesne)
 I/You/He/She/It/We/They + did + not + V1 + nesne
 Soru (did + özne + V1 + nesne)
 did + I/You/He/She/It/We/They+ V1 + nesne
KULLANIM ÖRNEKLERİ  
Olumlu Kısa Hali
I went there.
It rained a lot.
Olumsuz Kısa Hali
I did not go there. I didn’t go there.
It did not rain a lot. It didn’t rain a lot.
Soru Kısa Hali
Did you go there?
Did it rain a lot?
Olumsuz Soru Kısa Hali
Did you not go there? Didn’t you go there?
Did it not rain a lot? Didn’t it rain a lot?

Simple Past Tense’in Kullanıldığı Durumlar

 1.  Geçmişte olmuş ve bitmiş bir olay ya da tamamlanmış bir eylem için kullanılır. Olay ya da eylem yakın geçmişte veya uzak geçmişte olabilir.

• I saw her yesterday.
› Onu dün gördüm.

• He graduated last month.
› Geçen ay mezun oldu.

• Shakespeare died in 1616.
› Shakespeare 1616’da öldü.

• He went to France five years ago.
› Beş yıl önce Fransa’ya gitti.

 2.  Geçmişte birkaç kez veya art arda yapılmış eylemler için kullanılır.

• He drank water, looked at me and sit down.
› Su içti, bana baktı ve oturdu.

• I went abroad several times last year.
› Geçen sene birkaç kez yurt dışına çıktım.

 3.  Geçmişte bir süre devam etmiş bir durum için kullanılır.

• I lived in Germany for 5 years.
› Almanya’da 5 yıl yaşadım.

• I waited an hour for you yesterday.
› Dün seni bir saat bekledim.

✳︎  Simple past tense olumlu cümlelerde ‘özne + v2 + nesne’ şeklinde kullanılmakla birlikte, fiili vurgulamak için ‘özne + did + v1 + nesne’ şeklinde kullanılabilir.

• I went there.
› Oraya gittim.

• I did go there.
› Oraya gittim.

✳︎  Simple past tense soru zamirleriyle ‘what/when… + did’şeklinde kullanılır. Fakat özne zamiri olan who ile kullanılırken ‘did’ ile veya ‘did’ olmadan kullanılabilir -did’siz kullanımı daha yagındır.

• Who did discover America?
› Amerika’yı kim keşfetti?

• Who discovered America?
› Amerika’yı kim keşfetti?

 Örnek Cümleler

• I read a book yesterday.
› Dün bir kitap okudum.

• He came last week.
› Geçen hafta geldi.

• The war began in 2011.
› Savaş 2011’de başladı.

• I bought this car two years ago.
› Bu arabayı iki yıl önce aldım.

• I lived in Germany for 5 years.
› Almanya’da 5 yıl yaşadım.

• I saw her before.
› Onu önceden gördüm.

• I lived in France when I was younger.
› Küçükken Fransa’da yaşadım.

• He once worked on a farm.
› Bir zamanlar çiftlikte çalıştı.

•He worked all day.
› Tüm gün çalıştı.

Who did you call?
› Kimi aradın?

Whom did you call?
›Kimi aradın?

Whose car did you drive?
› Kimin arabasını kullandın?

Where did you find it?
› Onu nerede buldun?

When did you come?
› Ne zaman geldin?

Why didn’t you buy a car?
› Neden bir araba almadın?

Which colour did you choose?
› Hangi rengi seçtin?

What did you do yesterday?
› Dün ne yaptın?

How did you get there?
› Oraya nasıl gittin?

 Çeviri Notu

İngilizce’de görülen geçmiş zaman ve duyulan geçmiş zaman diye bir mefhum yoktur. Bu yüzden simple past tense cümle içindeki kullanımına göre görülen geçmiş zaman veya duyulan geçmiş zaman olarak çevirisi yapılabilir. 

• He had an accident.
› Kaza yaptı. (Kaza yaptığı konuşmacı tarafından görülmüş.)

• He had an accident.
› Kaza yapmış. (Kaza yaptığı konuşmacıya söylenmiş -konuşmacı kazayı görmemiş.)  

 

Diğer zamanların konu anlatımları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

   • Present Continuous Tense        

   • Simple Present Tense         

   • Simple Future Tense (Will/Shall)        

   • Be Going To  

   • Present Perfect Tense        

   • Present Perfect Continuous Tense        

   • Past Perfect Tense        

   • Past Perfect Continuous Tense        

   • Past Continuous Tense        

   • Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark        

   • Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark        

   • Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark     

   • Will ve Be Going To Arasındaki Fark        

   • İngilizcede Tüm Zamanlar (Tenses)

© 2021 bilexis. All rights reserved.