Present Perfect Tense | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı
Present Perfect Tense | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

Present Perfect Tense'in tam Türkçe karşılığı yoktur. Bu yüzden ana dili Türkçe olan öğrenciler için anlaşılması oldukça güç olabiliyor. Genel kural olarak geçmişte başlayıp konuşma anıyla bağlantısı olan durumlar için kullanılır.

Olumlu I/You/We/They + have + V3
  He/She/It + has + V3
Olumsuz I/You/We/They + have + not + V3
  He/She/It + has + not + V3
Soru Have + I/You/We/They + V3
  Has + He/She/It + V3
  Örnek Kısa Hali
+
I have gone.   I've gone
  He has gone   He's gone.

I have not gone.   I haven't gone.
  He has not gone.    He hasn't gone.
?+
Have you gone?    ––
  Has he gone?    ––
  ☞ Olumsuz cümleler aşağıdaki örneklerde olduğu gibi iki şekilde de kısaltılabilir. Ama genellikle haven't/hasn't şekli kullanılır.

• I haven't read this book.
• I've not read this book.
› Bu kitabı okumadım.

• He hasn't read this book.
• He's not read this book.
› O, bu kitabı okumadı.

Kullanım Yerleri

Devam Eden Eylem/Olay
Geçmişte başlamış ve halen devam eden bir eylemi veya olayı belirtmek için kullanılır. Bu kullanıma genellikle for ve since zarfları eşlik eder.

• I have lived in China for five years.
› Beş yıldır Çin'de yaşıyorum.

• He has been in hospital since Friday.
› Cuma gününden beri hastanede.

• It has not rained for weeks.
› Haftalardır yağmur yağmadı.

• How long have you worked here?
› Ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz?

Etkisi Devam Eden Eylem/Olay
Geçmişte başlamış ve etkisi halen devam eden bir eylemi veya olayı belirtmek için kullanılır.

• I’ve lost my keys.
› Anahtarlarımı kaybettim.
(Anahtarlarım hala kayıp.)

• I have forgotten his name.
› Onun ismini unuttum.
(İsmini hala hatırlamıyorum.)

• She has gone shopping.
› Alışverişe çıktı.
(Hala alışverişte.)

Yeni Olmuş Eylem/Olay
Yeni olmuş bir olayı veya eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu kullanımına genelllikle just, yet ve already zarfları eşlik eder.

• I have just finished my work.
› İşimi yeni bitirdim.

• We have already had lunch.
› Zaten öğle yemeği yedik.

• He hasn't arrived yet.
› Henüz gelmedi.

• The president has given a speech.
› Başkan bir konuşma yaptı.

Bitmemiş Eylem
Henüz bitmemiş bir eylemden bahsederken kullanılır. Bu kullanıma genellikle today ve this week/month/year eşlik eder.

• I have not drunk coffee today.
› Bugün kahve içmedim.
(Gün bitmedi - hala içebilirm.)

• It has rained a lot this month.
› Bu ay çok yağmur yağdı.

• Have you seen him this week?
› Bu hafta onu gördün mü?

Geçmiş Deneyim
Geçmişte, belirsiz bir zaman diliminde, yaşanmış deneyimlerden bahsederken kullanılır. Genellikle ever ve never zarfları ile birlikte kullanılır.

• Have you ever been to France?
› Hiç Fransa'da bulundunuz mu?

• I have never ridden a horse.
› Hiç ata binmedim.

• I have watched that movie before.
› Bu filmi önceden seyrettim.

  'have been' ve 'have gone' arasındaki fark

• I have gone to Japan.
› Japonya'ya gitim.
(Japonya'ya gittim ve hala Japonya'dayım.)

• I have been to Japan.
› Japonya'da bulundum.
(Japonya'ya gittim ve geri geldim.)
  ☞ Present perfect tense hiç bir zaman geçmişteki belirli bir zaman dilimini belirten yesterday, last week, in 2009 gibi zarflarla birlikte kullanılmaz.

I have seen him yesterday.
I saw him yesterday.
› Onu dün gördüm.

I have not worked last week.
I didn't work last week.
› Geçen hafta çalışmadım.
  ☞ Present perfect tense bir eylemi belli bir süredir devam ettiğini belirtmek için kullanılır, simple present tense değil.
I know him for a long time.
I have known him for a long time.
› Onu uzun bir süredir tanırım.

Örnek Cümleler

• They've been married for ten years.
› On yıldır evliler.

• It hasn’t rained for weeks.
› Haftalardır yağmur yağmıyor/yağmadı.

• We have known each other for a long time.
› Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz.

• I haven't  had a holiday for ages.
› Uzun zamandır tatil yapmadım.

• I haven't seen him since Friday.
› Cuma gününden beri onu görmedim.

• He hasn't phoned me since he went abroad.
› Yurt dışına gittiğinden beri beni aramadı.

How long have you worked here?
› Burada ne kadar süredir çalışıyorsun?

• I have never ridden a horse.
› Hiç ata binmedim.

• Have you ever ridden a horse?
› Hiç ata bindin mi?

• I’ve just had lunch.
› Daha şimdi öğle yemeği yedim.

• I have not seen him yet.
› Onu henüz görmedim.

• He has already left.
› O zaten gitti.

• He has been very busy recently.
› Son zamanlarda çok meşgul.

• I’ve lived here all my life.
› Hayatım boyunca burada yaşadım.

• He has always loved chess.
› Satrancı her zaman sevmiştir.

Until now I have always lived alone.
› Şimdiye kadar hep yalnız yaşadım.

• We haven't had any problems so far.
› Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık.

• I have watched that movie before.
› Bu filmi önceden seyrettim.

• I have not drunk coffee today.
› Bugün kahve içmedim.

• I have read a book this week.
› Bu hafta bir kitap okudum.

• I have read this book three times.
› Bu kitabı üç kez okudum.

It is the first time he has ridden a horse.
› İlk kez ata biniyor.

This is the second time I have come here.
› Bu, buraya ikinci gelişim.

It is the best book I have ever read.
› Şimdiye kadar okuduğum en iyi kitap.

It is three years since I last saw him.
It has been three years since I last saw him.
› Onu son gördüğümden beri üç yıl geçti.

How long is it since his father died?
How long has it been since his father died?
› Babası öleli ne kadar oldu?

• I’ve met a lot of people in the last few days.
› Son birkaç gün içinde birçok kişiyle tanıştım.

• The shop has been closed for the past three days.
› Dükkan son üç gündür kapalı.

• Inflation has increased greatly over the last five months.
› Enflasyon son beş ayda çok arttı.


İngilizcede zamanların konu anlatımlarına linke tıklayarak gramer sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İngilizcede Zamanlar


 

Editörün Seçtikleri