Present Perfect Continuous Tense | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

The present perfect progressive tense olarak da bilinen the present perfect continuous tense bir şeyin geçmişte başlamış ve konuşma anına kadar devam ettiğini belirtmek için kullanılır.

CÜMLE YAPISI
 Olumlu (özne + have/has been + Ving)
 I/You/We/They + have + been + Ving
He/She/It + has + been + Ving
 Olumsuz (özne + have/has + not + been + Ving)
I/You/We/They + have + not + been + Ving
He/She/It + has  + not + been + Ving
 Soru (have/has + özne + been + Ving)
 Have + I/You/We/They + been + Ving
 Has + He/She/It + been + Ving
KULLANIM ÖRNEKLERİ  
Olumlu Kısa Hali
I have been working. I‘ve been working.
He has been working.  He‘s been working.
Olumsuz Kısa Hali
You have not been working. You haven’t been working.
She has not been working. She hasn’t been working.
Soru Kısa Hali
Have they been working?
Has she been working?
Olumsuz Soru Kısa Hali
Have you not been working? Haven’t you  been working?
Has he not been working? Hasn’t he been working?

 1.   Geçmişte başlamış ve konuşma anı devam eden olaylar için kullanılır. Genellikle for, since ve how long ile birlikte kullanılır.

• I have been waiting for two hours.
› İki saattir bekliyorum.

• He has been working since morning.
› Sabahtan beri çalışıyor.

• How long has it been raining?
› Ne zamandan beri yağmur yağıyor?

 2.    Geçmişte başlamış ve konuşma anında devam etmeyen olaylar için kullanılabilir. Eylem konuşma anından hemen önce bitmiş ya da etkisi konuşma anında devam ediyor olabilir. Genellikle recently, lately, all day, all week vb. ile birlikte kullanılır.

• I’ve been working all day and I’m very tired now.
› Bütün gün çalıştım ve şimdi çok yorgunum.

• I’ve been feeling very tired recently.
› Son zamanlarda kendimi çok yorgun hissediyorum.

• You look so tired. What have you been doing?
› Çok yorgun görünüyorsun. Ne yapıyordun?

 

ÖRNEK CÜMLELER

• I have been waiting for an hour.
› Bir saattir bekliyorum.

• I’ve not been playing tennis for years.
› Yıllardır tenis oynamıyorum.

• She has been studying English for 2 years.
› 2 yıldır İngilizce çalışıyor.

• I have been living here since 1990.
› 1990’dan beri burada yaşıyorum.

• I’ve been studying since 10 o’clock.
› Saat 10’dan beri ders çalışıyorum.

• She’s been playing chess since she was eight.
› Sekiz yaşından beri satranç oynuyor.

• How long have you been learning English?
› Ne zamandır İngilizce öğreniyorsun?

• He has been working hard recently.
› Son zamanlarda çok çalışıyor.

• I haven’t been feeling well lately.
› Son zamanlarda kendimi iyi hissetmiyorum.

• He has been writing an article all week.
› Bütün hafta bir makale yazdı/yazıyordu.

• I’ve been working all day and I’m very tired now.
› Bütün gün çalıştım ve şimdi çok yorgunum.

• Her eyes are red because she’s been crying all evening.
› Bütün akşam ağladığı için gözleri kırmızı.

• What have you been doing at home?
› Evde ne yapıyorsun/yapıyordun?

• Where have you been? I’ve been looking for you.
› Neredeydin? Seni arıyordum.

• You look so tired. What have you been doing?
› Çok yorgun görünüyorsun. Ne yapıyordun?

• You look so tired. Have you been running?
› Çok yorgun görünüyorsun. Koşuyor muydun?

• I’ve been going to Turkey on holiday every year since 2002.
› 2002’den beri her yıl Türkiye’ye tatile gidiyorum.

 

Diğer zamanların konu anlatımları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

   • Present Continuous Tense    

   • Simple Present Tense    

   • Simple Past Tense    

   • Simple Future Tense (Will/Shall)    

   • Be Going To 

   • Present Perfect Tense       

   • Past Perfect Tense    

   • Past Perfect Continuous Tense    

   • Past Continuous Tense    

   • Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark    

   • Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark    

   • Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark     

   • Will ve Be Going To Arasındaki Fark    

   • İngilizcede Tüm Zamanlar (Tenses)

 

 
© 2021 bilexis. All rights reserved.