Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) | Konu Anlatımı | İngilizcede Zamanlar
Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) | Konu Anlatımı | İngilizcede Zamanlar

İngilizcede present continuous tense (şimdiki zaman) kullanımı, konu anlatımı ve örnek cümleler.

Present Continuous Tense, halihazırda devam eden veya içerisinde süreklilik barındıran olaylar için kullanılır.

Olumlu I + am + Ving
  He/She/It + is + Ving
  You/We/They + are + Ving
Olumsuz I + am + not + Ving
  He/She/It + is + not + Ving
  You/We/They + are + not + Ving
Soru Am + + Ving
  Is + He/She/I+ Ving
  Are + You/We/They + Ving
  Örnek Kısa Hali
+
I am coming. I'm coming.
  He is coming. He's coming.
  We are coming. We're coming.

I am not coming. I'm not coming.
  We are not coming. We aren't coming.
?+
Are you coming?    ––
  Is he coming?    ––
?-
Am I not coming?   Aren't I coming?
  Are you not coming?
  Aren't you coming?
  ☞ Olumsuz cümleler aşağıdaki örneklerde olduğu gibi iki şekilde de kısaltılabilir. Ama genellikle isn't/aren't şekli kullanılır.

• She isn't coming. = She's not coming.
› O, gelmiyor.

• We aren't coming. = We're not coming.
› Biz gelmiyoruz.

Kullanım Yerleri

Devam eden eylem
Konuşma esnasında devam eden eylemleri ya da durumları anlatmak için kullanılır.

I am doing my homework.
› Ödevimi yapıyorum.

He is not sleeping now.
› O, şu an uyumuyor.

Are you waiting for me?
› Beni mi bekliyorsun?

What are you doing? I'm watching TV.
› Ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum.

Bir süredir devam eden eylem
Bir süredir devam eden ancak konuşma esnasında yapılmayan eylemleri anlatmak için kullanılır.

I am learning English.
› İngilizce öğreniyorum.

Is she working in a hospital?
› O, hastanede mi çalışıyor?

He is not living in London.
O, Londra'da yaşamıyor.

Değişim
Değişen ya da gelişen olayları anlatmak için kullanılır.

Technology is developing rapidly.
› Teknoloji hızlı bir şekilde gelişiyor.

Our population is increasing day by day.
› Nüfusumuz gün geçtikçe artıyor.

Gelecek
Gelecekte yapılması planlanmış eylemleri anlatmak için kullanılır. Genellikle tomorrow, next week, this month gibi gelecek bildiren zarflarla birlikte kullanılınılır.

We are getting married next year.
› Gelecek yıl evleniyoruz (= evleneceğiz).

What are you doing this weekend?
› Bu hafta sonu ne yapıyorsun (= yapacaksın)?

Tekrar
Sürekli tekrar eden eylemleri veya olayları anlatmak için kullanılır. Genellikle rahatsız edici olan bu olaylar always, constantly, forever gibi tekrar bildiren zarflarla birlikte kullanılır.

It's always raining here.
› Burada her zaman yağmur yağıyor (= yağar).

They are constantly arguing.
› Sürekli tartışıyorlar (= tartışırlar).


İngilizcede zamanların konu anlatımlarına linke tıklayarak gramer sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İngilizcede Zamanlar


 

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.