Past Perfect Continuous Tense | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

Past perfect continuous tense geçmişten bahsederken kullandığımız bir diğer İngilizce zaman kipidir. Genel kural olarak geçmişte başlamış ve geçmişte olmuş başka bir olaydan önce bitmiş bir eylem için kullanılır.

CÜMLE YAPISI
 Olumlu (özne + had been + Ving)
 I/You/We/They/He/She/It + had + been + Ving
 Olumsuz (özne + had + not + been + Ving)
 I/You/We/They/He/She/It + had + not + been + Ving
 Soru (had + özne + been + Ving)
 Had+ I/You/We/They/He/She/It + been + Ving
ÖRNEKLER  
Olumlu Kısa Hali
I had been working. I‘d been working.
He had been working.  He‘d been working.
Olumsuz Kısa Hali
You had not been working. You hadn’t been working.
We had not been working. We hadn’t been working.
Soru Kısa Hali
Had they been working?
Had she been working?
Olumsuz Soru Kısa Hali
Had you not been working? Hadn’t you  been working?
Had he not been working? Hadn’t he been working?
Kullanım Yeri

✳︎ Geçmişte başlamış, geçmişte bir süre devam etmiş ve geçmişteki belirli bir zaman diliminden önce bitmiş bir olayı belirtmek için kullanırız.

• He had been drinking water when I came in.
› İçeri girdiğimde su içiyordu.

• I had been waiting for an hour when they arrived.
› Geldiklerinde bir saattir bekliyordum.

• The ground was wet. It had been raining for hours.
› Yer ıslaktı. Saatlerce yağmur yağmıştı.

• She had been doing yoga everyday before she broke her leg.
› Bacağını kırmadan önce her gün yoga yapıyordu.


ÖRNEK CÜMLELR

• I’d been living in Paris for three years when we got divorced.
› Boşandığımızda üç yıldır Paris’te yaşıyordum.

• I’d been sleeping when I noticed she’d been crying.
› Ağladığını fark ettiğimde uyuyordum.

By the time I got there, they had been playing for 10 minutes.
› Oraya vardığımda 10 dakikadır oynuyorlardı.

• I was tired because I had been standing for a long time.
› Uzun süredir ayakta durduğum için yorulmuştum.

• He had been waiting outside for hours before I went out.
› Ben dışarı çıkmadan önce saatlerce dışarıda beklemişti.

• I had been waiting since 8 o’clock when he arrived.
› O geldiğinde saat 8’den beri bekliyordum.

• He was a great singer. He had been singing ever since he was 7.
› O harika bir şarkıcıydı. 7 yaşından beri şarkı söylüyordu.

• He had been living in a village until the war erupted.
› Savaş patlak verene kadar bir köyde yaşıyordu.

• Had he been living in Germany for a long time?
› Uzun süredir Almanya’da mı yaşıyordu?

• Where had you been standing at the time of the accident?
› Kaza anında nerede duruyordun?

• We’d been dancing for hours and we were exhausted.
› Saatlerdir dans ediyorduk ve yorulmuştuk.

 

Diğer zamanların konu anlatımları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

   • Present Continuous Tense    

   • Simple Present Tense    

   • Simple Past Tense    

   • Simple Future Tense (Will/Shall)    

   • Be Going To

   • Present Perfect Tense    

   • Present Perfect Continuous Tense    

   • Past Perfect Tense       

   • Past Continuous Tense    

   • Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark    

   • Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark    

   • Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark     

   • Will ve Be Going To Arasındaki Fark    

   • İngilizcede Tüm Zamanlar (Tenses)

 

© 2023 bilexis. All rights reserved.