Past Continuous Tense | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı
Past Continuous Tense | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

Past Continuous Tense genel kural olarak geçmişte olmuş ve içinde süreklilik olan durumları belirtmek için kullanılır.

Olumlu I/He/She/It + was + Ving
  You/We/They + were + Ving
Olumsuz I/He/She/It + was + not + Ving
  You/We/They + were + not + Ving
Soru Was + I/He/She/It + Ving
  Were + You/We/They  + Ving
  Örnek Kısa Hali
+
I was reading.    ––
  They were reading.      ––

He was not reading. He wasn't reading.
  We were not reading. We weren't reading.
?+
Was she reading?    ––
  Were you reading?    ––
?-
Was he not reading? Wasn't he reading?
  Were we not reading? Weren't we reading?

KULLANIM YERLERİ

Devam Eden Olay
Geçmişte bir süre devam etmiş olaylar için kullanılır.

• He was looking for his keys.
› Anahtarlarını arıyordu.

• He was writing an article last night.
› Geçen gece bir makale yazıyordu.

Past Continuous + Simple past
Geçmişteki bir olay devam ederken, başka bir olayın olup bittiğini belirtir. Genellikle Past Continuous + when/while + simple past yapısında kullanılır.

• He went out when they were talking.
› Onlar konuşurken dışarı çıktı.

• When I got up, the sun was rising.
› Kalktığımda güneş doğuyordu.

Past Continuous + Past Continuous
Geçmişte aynı anda ve bir süre devam etmiş iki olayı belirtmek için kullanılır. Genellikle past continuous + when/while + past continuous yapısında kullanılır.

• He was watching TV when I was reading a book.
› Ben kitap okurken, o televizyon seyrediyordu.

• She was dressing while I was waiting.
› Ben beklerken o giyiniyordu.

Değişim
Geçmişteki bir değişimi veya gelişimi ifade etmek için kullanılır.

• The city was changing quickly.
› Şehir hızla değişiyordu.

• My English was improving.
› İngilizcem gelişiyordu.

Tekrar
Geçmişte tekrar tekrar olmuş bir olayı belirtmek için kullanılır.

• They were always quarreling.
› Her zaman kavga ediyorlardı.

• She was doing yoga every day.
› Her gün yoga yapıyordu.

Stative Verbs
Genellikle durum bildiren fiiller (stative verbs) past continuous tense ile birlikte kullanılmaz.

I was knowing him.
I knew him.
› Onu tanıyordum/tanırdım.

I was wanting to be a doctor.
I wanted to be a doctor.
› Doktor olmak istedim/istiyordum.

Örnek Cümleler

• He was reading a book.
› Bir kitap okuyordu.

• What were you doing last night?
› Dün gece ne yapıyordun?

• He was writing an article yesterday.
› Dün bir makale yazıyordu.

• Last night at 8 PM, I was having dinner.
› Dün akşam saat 20.00'de yemek yiyordum.

• He was waiting at home for hours.
› Evde, saatlerdir bekliyordu.

• She was doing yoga every day.
› Her gün yoga yapıyordu.

• The economy was improving quickly.
› Ekonomi hızla düzeliyordu.

• We were always swimming in the lake.
› Hep gölde yüzüyorduk.

• It was raining when you called me.
› Beni aradığında yağmur yağıyordu.

• You were sleeping when I got home.
› Eve geldiğimde uyuyordun.

• While we were walking outside, it started to rain.
› Biz dışarıda dolaşırken yağmur yağmaya başladı.

• I was listening to music, so I didn't hear the alarm.
› Müzik dinliyordum, bu yüzden alarmı duymadım.

• They were talking the whole time they were together.
› Birlikte oldukları süre boyunca konuşuyorlardı.

• This time last year I was living in Paris.
› Geçen yıl bu zamanlar Paris'te yaşıyordum.

• I saw you yesterday. You were walking in the park.
› Dün seni gördüm. Parkta yürüyordun.

• It was a summer day. The children were playing in the garden.
› Bir yaz günüydü. Çocuklar bahçede oynuyorlardı.


İngilizcede zamanların konu anlatımlarına linke tıklayarak gramer sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İngilizcede Zamanlar


 

Editörün Seçtikleri

© 2023 bilexis. All rights reserved.