Past Continuous Tense | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

 

Past continuous tense genel kural olarak geçmişte olmuş ve içinde süreklilik olan durumları belirtmek için kullanılır. Aşağıda temel kullanımları örnek cümleler ile açıklanmış ve konunun pekiştirilmesi için tüm kullanım şekilleri örnek cümleler olarak verilmiştir.

CÜMLE YAPISI
 Olumlu (özne + was/were + Ving)
 I/He/She/It/ + was + Ving
 You/We/They/ + were + Ving
 Olumsuz (özne + was/were + not + Ving)
I/He/She/It/ + was + not + Ving
You/We/They/ + were + not + Ving
 Soru (was/were + özne + Ving)
 Was + I/He/She/It/ + Ving
 Were + You/We/They/ + Ving
KULLANIM ÖRNEKLERİ  
Olumlu Kısa Hali
I was reading.
They were reading.  
Olumsuz Kısa Hali
He was not reading. He wasn’t reading.
We were not reading. We weren’t reading.
Soru Kısa Hali
Was she reading?
Were you reading?
Olumsuz Soru Kısa Hali
Was he not reading? Wasn’t he reading?
Were they not reading? Weren’t they reading?

 1.    Devam Eden Olay
Geçmişte bir süre devam etmiş olaylar için kullanılır.

• He was looking for his keys.
› Anahtarlarını arıyordu.

• He was writing an article last night.
› Geçen gece bir makale yazıyordu.

 2.   Past Continuous + Simple past
Geçmişteki bir olay devam ederken, başka bir olayın olup bittiğini belirtir. Genellikle Past Continuous + when/while + simple past yapısında kullanılır.

• He went out when they were talking.
› Onlar konuşurken dışarı çıktı.

• When I got up, the sun was rising.
› Kalktığımda güneş doğuyordu.

 3.   Past Continuous + Past Continuous
Geçmişte aynı anda ve bir süre devam etmiş iki olayı belirtmek için kullanılır. Genellikle past continuous + when/while + past continuous yapısında kullanılır.

• He was watching TV when I was reading a book.
› Ben kitap okurken, o televizyon seyrediyordu.

• She was dressing while I was waiting.
› Ben beklerken o giyiniyordu.

 4.   Değişim
Geçmişteki bir değişimi veya gelişimi ifade etmek için kullanılır.

• The city was changing quickly.
› Şehir hızla değişiyordu.

• My English was improving.
› İngilizcem gelişiyordu.

 5.   Tekrar
Geçmişte tekrar tekrar olmuş bir olayı belirtmek için kullanılır.

• They were always quarreling.
› Her zaman kavga ediyorlardı.

• She was doing yoga every day.
› Her gün yoga yapıyordu.

 6.   Stative Verbs
Genellikle durum bildiren fiiller (stative verbs) past continuous tense ile birlikte kullanılmaz.

I was knowing him.
I knew him.
‣ Onu tanıyordum/tanırdım.

I was wanting to be a doctor.
I wanted to be a doctor.
‣ Doktor olmak istedim/istiyordum.


ÖRNEK CÜMLELER

• He was reading a book.
› Bir kitap okuyordu.

• What were you doing last night?
› Dün gece ne yapıyordun?

• He was writing an article yesterday.
› Dün bir makale yazıyordu.

• Last night at 8 PM, I was having dinner.
› Dün akşam saat 20.00’de yemek yiyordum.

• He was waiting at home for hours.
› Evde, saatlerdir bekliyordu.

• She was doing yoga every day.
› Her gün yoga yapıyordu.

• The economy was improving quickly.
› Ekonomi hızla düzeliyordu.

• We were always swimming in the lake.
› Hep gölde yüzüyorduk.

• It was raining when you called me.
› Beni aradığında yağmur yağıyordu.

• You were sleeping when I got home.
› Eve geldiğimde uyuyordun.

• While we were walking outside, it started to rain.
› Biz dışarıda dolaşırken yağmur yağmaya başladı.

• I was listening to music, so I didn’t hear the alarm.
› Müzik dinliyordum, bu yüzden alarmı duymadım.

• They were talking the whole time they were together.
› Birlikte oldukları süre boyunca konuşuyorlardı.

• This time last year I was living in Paris.
› Geçen yıl bu zamanlar Paris’te yaşıyordum.

• I saw you yesterday. You were walking in the park.
› Dün seni gördüm. Parkta yürüyordun.

• It was a summer day. The children were playing in the garden.
› Bir yaz günüydü. Çocuklar bahçede oynuyorlardı.

 

Diğer zamanların konu anlatımları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

   • Present Continuous Tense    

   • Simple Present Tense    

   • Simple Past Tense    

   • Simple Future Tense (Will/Shall)    

   • Be Going To

   • Present Perfect Tense    

   • Present Perfect Continuous Tense    

   • Past Perfect Tense    

   • Past Perfect Continuous Tense       

   • Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark    

   • Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark    

   • Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark     

   • Will ve Be Going To Arasındaki Fark    

   • İngilizcede Tüm Zamanlar (Tenses)

 
© 2021 bilexis. All rights reserved.