İngilizce’de Zamirler (Pronouns) | Tüm Liste

Bir ismin veya isim tamlamasının yerine geçebilen kelimelere ‘zamir’ denir. İngilizce’deki zamirler konusu ile Türkçe’deki zamirler konusu aynıdır. Bu yüzden anlaşılması oldukça kolaydır. İngilizce’deki zamirleri aşağıda listeledik. Listedeki kelimeleri daha detaylı incelemek isterseniz, üzerine tıklayabilirsiniz.

SUBJECT PRONOUNS (KİŞİ ZAMİRLERİ)
•  I: ben
•  you: sen
•  he:(erkek)
•  she: o (kız)
•  it:(cansız varlık)
•  we: biz
•  you: siz
•  they: onlar

OBJECT PRONOUNS (NESNE ZAMİRLERİ)
•  me: bana, beni
•  you: sana, seni
•  him: ona, onu (erkek)
•  her: ona, onu (kız)
  it: ona, onu (cansız varlık)
•  us: bize, bizi
•  you: size, sizi
•  them: onlara, onları

POSSESSİVE PRONOUNS (İYELİK ZAMİRLERİ)
•  mine: benimki
•  yours: seninki
•  his: onunki (erkek)
•  hers: onunki (kız)
•  its: onunki (cansız varlık)
•  ours: bizimki
•  yours: sizinki
•  theirs: sizinki

POSSESSİVE ADJECTİVES (İYELİK SIFATLARI)
•  my: benim
•  your: senin
•  his: onun (erkek)
•  her: onun (kız)
•  its: onun (cansız varlık)
•  our: bizim
•  your: sizin
•  their: onların

REFLEXİVE PRONOUNS (DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ)
•  myself: kendim
•  yourself: kendin
•  himself: kendi (erkek)
•  herself: kendi (kız)
•  itself: kendi (casız varlık)
•  ourselves: kendimiz
•  yourselves: kendiniz
•  themselves: kendileri

INDEFINITE PRONOUNS (BELGİSİZ ZAMİRLER)
•  someonesomebody: biri, birisi
•  anyoneanybody: herhangi birisi
no onenobody: hiç kimse
•  everyone everybody: herkes, her biri
•  something: bir şey
•  anything: herhangi bir şey
•  nothing: hiç bir şey
•  everything: her şey
•  all: hepsi
•  another: başka
•  any: biraz
•  both: her ikisi
•  each: her, her biri
•  either: ikisinden biri
•  few: birkaç
•  many: çok
•  most: çoğu
•  neither: hiçbir
•  none: hiç
•  one: bir (şey veya kişi)
•  several: birkaç

DEMONSTRATİVE PRONOUNS (İŞARET ZAMİRLERİ)
•  this: bu
•  that: şu
•  these: bunlar
•  those: şunlar

INTERROGATİVE PRONOUNS (SORU ZAMİRLERİ)
•  who: kim
•  whom: kimi
•  what: ne
•  which: hangi
•  whose: kimin

RELATİVE PRONOUNS
•  that: -en/an, -dığı, ki o
•  what: ne
•  which: hangi
•  whom: kime
who: kim, kime
•  whose: kimin
•  whatever: herhangi
•  whichever: hangi, herhangi
•  whoever: her kim, her kime
•  whomever: her kim, her kime


Konu Anlatımı
Zamirlerin konu anlatımlarını ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

    Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

    Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

    Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

     Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

     Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

   •  Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

     Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

   •  Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

 

© 2021 bilexis. All rights reserved.