İngilizce’de Kişi Zamirleri (Subject Pronouns) ve Kullanım Örnekleri

Kişi zamirleri cümlede özne (subject) görevini üstlenen zamirlerdir. Aşağıda temel kullanım örnekleri ve gramer notları verilmiştir. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

IyouhesheItwethey

 Subject Pronouns  Kişi Zamirleri
 I  Ben
 You  Sen
 He  O (erkek)
 She  O (kız)
 It  O, bu  (cansız varlık)
 We  Biz
 You  Siz
 They  Onlar


ÖRNEK CÜMLELER

I don’t think so.
› Ben öyle düşünmüyorum.

You are right.
› Haklısın.
› Haklısınız.

He is a teacher.
› O bir öğretmen.

She is happy.
› O mutlu.

It is a dog.
› O bir köpektir.

• Is it a tree?
› O bir ağaç mı?.

We are at home.
› Biz evdeyiz.

• Are you coming?
› Geliyor musun?.
› Geliyor musunuz?.

They are coming.
› Onlar geliyorlar.

• Where are you?
› Neredesin?
› Neredesiniz?

We all know you.
Hepimiz seni tanıyoruz.

You two help me.
› Siz ikiniz bana yardım edin.

We three are waiting for you.
Biz üçümüz seni bekliyoruz.

They both came home late.
› İkisi de eve geç geldi.

You guys are great.
› Arkadaşlar siz harikasınız.
› Siz arkadaşlar harikasınız.

    It Kullanımı

Cansız bir varlığı, bir hayvanı, bir bebeği, bir yeri, bir durumu, saati, zamanı, havayı belirtmek için it kullanılabilir: It

• It’s cold.
› Hava soğuk.

• It’s two o’clock.
› Saat iki.

• It’s me, Tom.
› Benim, Tom.

‘It’s me’ daha çok konuşma dilinde, It’s I’ ise kraliyet İngilizcesi gibi çok resmi dilde kullanılır. Gramer açısından iki kullanımda doğrudur.
• It’s me. Can you open the door?
• It’s I. Can you open the door?
› Benim. Kapıyı açabilirmisin?

It’s ‘It is’ in kısaltmasıdır, Its ise iyelik sıfatıdır ve onun demektir:
Its a book.
It’s a book.
› Bu bir kitaptır.

• Its price is cheap.
› Onun fiyatı ucuz.

    Subject or Object?

Kişi zamirleri cümlede nesne zamiri olarak, nesne zamirleri de kişi zamiri olarak kullanılamaz:
Jack and me had a great time.
Jack and I had a great time.
› Jack ve ben harika bir zaman geçirdik.

He gave advice to Jack and I.
He gave advice to Jack and me.
› Jack’a ve bana nasihat etti.

Than ve as ya nesne zamirleriyle ‘than me/him/us’ ya da kişi zamiri + fiil ‘than I am/he has/we do’ şeklinde kullanılır:
She is more beautiful than I.
She is more beautiful than I am.
She is more beautiful than me.
› O benden daha güzel.

He can run as fast as I.
He can run as fast as me.
He can run as fast as I do.
› Benim kadar hızlı koşabilir.

Between bir preposition olarak her zaman nesne zamiri ile kullanılır:
Between you and I, the food was terrible.
Between you and me, the food was terrible.
› Aramızda kalsın, yemek berbattı.

    Çeviri Notları

İngilizce’de gizli özne olmadığı için, zamirle başlayan cümleler Türkçe’ye çevrilirken özneli veya öznesiz olarak yapılabilir:
• She is a beautiful woman.
› Güzel bir kadın.
› O güzel bir kadın.

Türkçede -dır/dir eki nesnel bir gerçeklikten bahsederken cümleden çıkarılabilir. Bu yüzden nesnel gerçeklik belirten yalın cümleler -dır/dir eki ile veya -dır/dir eki çevirilebilir:
• It is a useful book.
› Faydalı bir kitap.
› Bu faydalı bir kitap.
› Faydalı bir kitaptır.
› Bu faydalı bir kitaptır.

Diğer zamirleri ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

•  Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

•  Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

•  Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

•  Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

•  Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

•  Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

•  Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

•  İngilizce’de Zamirler (Tüm Liste)

© 2021 bilexis. All rights reserved.