İngilizce’de İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns) ve Kullanım Örnekleri

Varlıkların yerini gösteren zamirlerdir.

ThisThatTheseThose

 Demonstrative Pronouns
 İşaret Zamirleri
 This  Bu
 That  Şu
 These  Bunlar
 Those  Şunlar

That/Those: Bize veya konuşmacıya uzak olan kişiler ve eşyalar için kullanılır.

This/These: Bize veya konuşmacıya yakın kişiler ve eşyalar için kullanılır.

ÖRNEK CÜMLELER

I am sure you can do this.
› Eminim bunu yapabilirsin.

How does this work?
› Bu nasıl çalışıyor?

Who is that?
› Kim bu?

• Those are very old trees.
› Şunlar çok eski ağaçlar.

Diğer zamir türlerini ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

 Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

 Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

 Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

 Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

 Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

 Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

 Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

 İngilizce’de Zamirler (Tüm Liste)

© 2021 bilexis. All rights reserved.