İngilizce’de Dönüşlülük Zamirleri (Reflexive Pronuouns) ve Kullanım Örnekleri

Yapılan işin kendisine döndüğünü belirten zamirlere denir.

MyselfYourselfHimselfHerselfItselfOurselvesYourselvesThemselves

 Reflexive Pronouns Dönüşlülük Zamirleri
 Myself Kendim
 Yourself Kendin
 Himself Kendi (erkek)
 Herself Kendi (kız)
 Itself Kendi (cansız varlık)
 Ourselves Kendimiz
 Yourselves Kendiniz
 Themselves Kendileri

ÖRNEK CÜMLELER

I can speak for myself.
› Kendi adıma konuşabilirim.

Tell me about yourself.
› Kendinden bahset.

She made the cake herself.
› Keki kendi yaptı.

She made the cake for herself.
› Keki kendisi için yaptı.

She hurt herself when she fell down.
› Düştüğünde kendini incitti.

You must prepare yourselves for the worst.
› Kendinizi en kötüsüne hazırlamalısınız.

We should behave ourselves.
› Kendimize gelmeliyiz.

Diğer zamir türlerini ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

İngilizce’de Zamirler (Tüm Liste)

© 2021 bilexis. All rights reserved.