year
Noun
[Countable]
1
a period of 12 months containing 365 or 366 days, from 1 January to 31 December
yıl, sene
  • We met last year.
  • I have known her for years.
  • I see my dentist twice a year.
2
a period of 12 months relating to a particular activity
(akademik, eğitim vb.) yıl
  • the tax/fiscal year
  • the academic/school year
  • The academic year runs from October to June.
3
a particular age or time of life
yaş
  • He is thirty years old.
  • Her car is two years old.
4
a group of students who study together
devre, dönem
  • He was in my year at college.
Collocations
1
6 years' worth of
6 yıllık
2
6 years' worth of experience
6 yıllık tecrübe
3
a period of two years
iki yıllık süre, iki yıllık dönem
4
a two-year period
iki yıllık süre, iki yıllık dönem
5
above 6 years old
altı yaş üzeri/üstü
6
academic year
akademik yıl
7
at the beginning of the year
yıl başında
8
at the start of the year
yılın başında, yılın başlarında
9
date back 5,000 years
5,000 yıl öncesine dayanmak, 5,000 yıl öncesine gitmek
10
every other year
iki yılda bir, bir yıl ara ile, her iki yılda bir
11
for many a year
yıllardır, uzun yıllardır, yıllarca
12
for many years
yıllardır, uzun yıllardır, yıllarca
13
for years
yıllardır, yıllarca, yıllar yılı
14
in after years
gelecek yıllarda, ileriki yıllarda, gelecekte
15
in previous years
önceki yıllarda, geçtiğimiz senelerde
16
in recent years
son yıllarda, geçtiğimiz yıllarda
17
in years
yıllarca, yıllardır
18
in years past
geçmiş yıllarda, yıllar öncesinde
19
last year
geçen sene, geçtiğimiz sene, önceki yıl
20
over a year
bir yıldan fazla, bir yıldan daha fazla, bir yılın üzerinde, bir yılı aşkın
21
over the years
yıllar içinde, yıllar geçtikçe, yıllar boyunca
22
per year
yılda, senede, yıllık
23
preceding year
önceki yıl, evvelki yıl, geçen yıl
24
preparatory year
hazırlık yılı, hazırlık sınıfı
25
six-year sentence
altı yıllık hapis (cezası)
26
solar year
güneş yılı
27
the first half of the year
yılın ilk yarısı
28
the following year
ertesi yıl, sonraki yıl
29
the past year
geçen yıl, son yıl
30
the previous year
önceki yıl, evvelki sene
31
turn five years old
beş yaşına girmek, beş yaşına basmak
32
wait (for) years
yıllarca beklemek
33
within a year
bir yıl içinde/zarfında
34
year after year
yıldan yıl, yıllardır
Nearby Words
© 2021 bilexis. All rights reserved.