Collocation Sözlüğü
Türkçe’ye ‘birlikte kullanılan sözcük grupları veya kalıplar’ olarak çevirilen collocations, İngilizce kelimeleri daha iyi öğrenmek ve hangi kelimenin hangi kelime ile birlikte kullanıldığını göstermek için İngilizce öğrencileri için özel olarak tasarlanmıştır.
© 2021 bilexis. All rights reserved.