job
Noun
[Countable]
1
the regular paid work
  • After university he got a job as a manager in the marketing department.
  • I want to apply for a job in the oil and gas company.
2
a particular task, duty or piece of work
görev, iş
  • I'm just doing my job.
  • The job is half done.
Collocations
1
(job) pay
(iş) maaş vermek, ücret vermek, ödeme yapmak, para ödemek
2
(job) pay well
(iş) yüksek maaş vermek, iyi ödeme yapmak, iyi para ödemek, yüksek ücret vermek
3
a job offer
iş teklifi
4
abandon a job
işi bırakmak, işi yarıda bırakmak
5
abandon one's job
işini bırakmak, işinden ayrılmak
6
accept a job offer
iş teklifini kabul etmek
7
accept the job
işi kabul etmek
8
acceptance of a job
işin kabulü, işi kabul etme
9
do a tremendous job
şahane bir iş çıkarmak, harika bir iş yapmak
10
eliminate a job
işi tasfiye etmek, işi ortadan kaldırmak
11
finish the job
işi bitirmek, işi tamamlamak
12
get a job
iş bulmak, işe girmek
13
give up one's job
işi bırakmak, işinden ayrılmak
14
highly-paid job
yüksek ücretli iş, yüksek maaşlı iş
15
hold a job
bir iş sahibi olmak
16
hop from job to job
işeten işe atlamak
17
job accident
iş kazası
18
job creation
iş yaratma, yeni iş alanı oluşturma
19
job description
iş/görev tanımı
20
job design
iş tasarımı; görev ve sorululukların belirlenmesi
21
job opportunity
iş imkânı, iş fırsatı
22
job security
iş güvenliği
23
low-paid job
düşük ücretli iş, düşük maaşlı iş
24
my dream job
hayalimdeki iş
25
offer a job
iş teklifi yapmak
26
pay with one's job
işiyle bedelini ödemek, işinden olmak
27
permanent job
sürekli iş
28
proper job
düzgün iş, gerçek iş, doğru dürüst iş
29
quit one's job
işi bırakmak, işten ayrılmak
30
refuse a job
işi reddetmek
31
regular job
düzenli iş
32
rush job
acele işi, hemen bitirilmesi gereken iş
33
tough job
zor iş, güç iş, zorlu iş
34
volunteer for the job
işe gönüllü olmak, işi yapamaya gönüllü olmak
35
volunteer to do the job
işi yapmaya gönüllü olmak
© 2021 bilexis. All rights reserved.